מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

תוצר מצופה :

שעות :

תיאור כללי ומשפט תומך :

קהל יעד : שם / נושא ההשתלמות : שם במתווה :

מרצה :

תחום :

קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -1 מירי גולן אוליברה ( היברידי ) קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -2 נורית בן שטרית ( היברידי ) קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -3 שרון שאולי ( היברידי ) קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית 3699- אשכול מס ` - 4 מירי אסולין ( היברידי )

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

גננות באשכול

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.21

מירי גולן

1

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

גננות באשכול

נורית בן שטרית

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.22

2

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

גננות באשכול

שרון שאולי

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.23

3

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

דורית צפליק

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.24

גננות

4

Made with FlippingBook Learn more on our blog