מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

קרן סרוסי - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - - 3699 אשכול מס ` -1 מירב כהן (- היברידי ) קרן סרוסי - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - - 3699 אשכול מס ` -3 ליטל צייזלר (- היברידי ) קרן סרוסי - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - - 3699 אשכול מס ` -4 קרן שושן ( היברידי )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 - גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.30

מירב כהן גננות

10

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

ליטל צייזלר

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.31

גננות

11

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

יישומי מחשב לגן ולגננת 1365

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

א

10.10.21

קרן שושן גננות

12

יצירת יחידת תוכן המתאימה להפעלה בחדר וירטואלי תוך שימוש במגוון אמצעים חזותיים ( מצגת / סרטונים ) ואמצעים דיגיטליים שיתופיים ( לוחות וסביבות שיתופיות )

היכרות עם כלים דיגיטליים שישמשו את הגננת בעבודתה בגן ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

אקלים חינוכי מיטבי 1361

אתי שפטוצולב

טכנו פדגוגיה

15.00-17.30

א

7.11.21

ישומי מחשב ( מקוון )

גננות

13

לפתח ולשכלל מיומנויות זיהוי ומיפוי של מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק בקרב התלמידים ולהרחיב את הידע ביצירת סוגי מענה מגוונים המותאמים לצרכיהם השונים של התלמידים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

כתיבה ויישום תוכנית עבודה בשפה המשלבת פעילות שפתית ע " ב עקרונות הגן העתידי .

ילד מאתגר - היבטים בהוראה מותאמת פרט ( היברידי )

קידום שפה ושיח 3366

אקלים גן מיטבי

15.15-17.45

ב

4.10.21

ג ' יני קטן גננות

14

Made with FlippingBook Learn more on our blog