מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

תוצר מצופה :

שעות :

שם / נושא ההשתלמות :

קהל יעד :

מרצה :

תחום :

בניית יחידת הוראה , יישומה והשתתפות

PLC קהילת מורות לאנגלית - יסודי .

PLC קהילת מורות לאנגלית ( היברידי )

מורות לאנגלית - יסודי

רחל קריחלי

16:00-18:30

ב '

15.11.2021

1 אנגלית

בקהילה לומדת , יצרנית ומשתפת .

The Revised Curriculum 2020

הכרת תוכנית הלימודים ויישומה בתוך הכיתה

הכרת תוכנית הלימודים לעומק ויישומה בכיתה .

אנגלית - תכנית לימודי חדשה ( מקוון )

16:00-17:30

ב '

אחרי החגים

ג ' ני רוכליין מורים לאנגלית

2 אנגלית

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה מלווה את בתי

רכזי איכות סביבה בבתי ספר יסודיים שבליווי איגוד ערים לאיכות הסביבה המופיעים ברשימה

תכנית בית ספרית המשלבת העשרה , העמקה וכלים יישומיים פרקטיים .

15:00-17:30

ב '

11.10.21

הספר ברשויות במטרה לקדם את ערכי הקיימות ושמירת הטבע כבר מגיל צעיר .

מאיץ קיימות

מאיץ קיימות ( היברידי )

יפעת וינרב

3 קיימות

כלים ומיומנויות לתפקוד מיטבי בתפקיד החדש .

חממה למחנכות חדשות - מתמחות ובשנתן הראשונה .

מחנכות חדשות - מתמחות ובשנתן הראשונה

חממה למחנכות חדשות - מכללת קיי ( היברידי )

16:30-19:00

א '

17.10.21

מכללת קיי

4

Made with FlippingBook Learn more on our blog