מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

שנה טובה תשפ " ב ומועדים לשמחה ,

עם קורונה , בלי קורונה הזמן ממשיך צעדיו והנה התחילה שנה חדשה . שתחל בטוב ובברכה .

התקופה האחרונה לימדה אותנו שאמנם האדם התפתח , השתכלל והאדיר יכולותיו - עדיין יש דברים שלא בידינו . באה המגיפה וקבעה לנו סדר יום משלה ולימדה אותנו שיעור בצניעות ותכנון .

ומאידך - כישורי המין האנושי הוכיחו עצמם שנית והנה אנו כבר בחיסון שלישי .

ועל מה כל ההקדמה ? כי אע " פ שרבות לא בידינו , עדיין לא מעט בכוחנו , באחריותנו וע " פ בחירתנו .

עשו תבחרו נכון את המתאים לכם , את המקדם אתכם , את המשמעותי והרלוונטי ביותר עבורכם , בכל הזירות .

ובזירת הפיתוח המקצועי שלנו -

השנה מוצעות מסגרות הלמידה של הפסג " ה ( מעבר לבי " ס ולמתי " א ) בארבעה אשכולות ומחצה :

• אשכול מנהיגות - לבעלי תפקידים ולחפצים בכך מנעד מיומנויות והכשרות

אשכול טכנופדגוגיה - מגוון ע " פ הרצף

SEL - כי עכשיו נחוץ יותר מתמיד

וכמובן מקצועות ליבה , לצידם הוראה מותאמת .

Made with FlippingBook Learn more on our blog