מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

שם במתווה :

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות :

תיאור כללי ומשפט תומך :

קהל יעד :

מרצה :

תחום :

פתיחת שיעור " מעניינת ," שילוב קטעי קריאה / מקור מספר לימוד , הוראה בשילוב ספרות / שירה , הערכה " אחרת , " למידה בקבוצות , מיומנויות חשיבה היסטורית , הוראת ערכים בהיסטוריה . מודל האו " ם MUN הינה פעילות אשר בה המשתתפים מדמים את פעילות האו " ם על ידי קבלת החלטות , נאומים , משא ומתן , כתיבת מסמכים חוקתיים והצבעות . כל משתתף מייצג מדינה באו " ם בנושאים אקטואליים כגון : ביטחון , איכות הסביבה , זכויות אדם , סוגיות חברתיות וכלכליות ועוד . על המשתתף לעמוד בנוהל פרוטוקול הדיון של האו " ם , תוך כדי הבנת נקודת המוצא של המדינה אותה הוא מייצג באופן דיפלומטי ומשכנע .

הוראה משמעותית בהיסטוריה - ספר פתוח ואינטר דיסציפלינריות ( היברידי)

הצגת ההוראה באמצעות מסמך " תכנון שיעור ," מאמר תומך , מצגת נלווית ( בליווי הסברים ,) ו / או סרטון מדגים .

מורי היסטוריה

16:00- 19:00

ג '

2.11.21

1 היסטוריה רון פז

מורים מקצועיים אנגלית ודיפלומטיה , מורים

19:00 - 21:30

מודל האו " ם ( מקוון)

ג ' ייסון קיפ

מצגת סיום

א '

28.11.21

2 אנגלית

כללים , מנהלים

אנגלית קהילה ( היברידי)

אלינה שטראחמן

פרטים בהמשך

3 אנגלית

Made with FlippingBook Learn more on our blog