מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

קלאודיה דייטש,

היכרות עם תפיסות וכלים ובניית יחידות הוראה מותאמות ללמידה דיפרנציאלית .

הוראת מתמטיקה - לומדים עם צרכים מיוחדים - קלאודיה (מתי"א ( ) היברידי)

מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים

הוראת מתמטיקה באופן מותאם פרט

4 מתמטיקה

16:00-19:15

ג'

19.10.21

ויקי שמש , דר' יחיאל תנעמי

לפתח מיומנויות הרכזים בפיתוח יזמות מקומית , התלמידים יעשו שימוש במודלים

רכזי מעורבות חברתית ערכי קהילתי שלב ד ' ( היברידי)

מודל לפיתוח יוזמה חברתית , יישום רעיון משלב התכנון ועד לביצוע

רכזי מעורבות חברתית

אינדה פלינט

בעלי תפקידים

5

פרטים בהמשך

בעלי תפקידים

6

פרטים בהמשך

חנ"ח ( היברידי)

היכרות ויישום דרכי הוראה מגוונות בהתאמה מלאה לצורכי התלמיד

בוגרי שנה א ' - תשפ"א בלבד

שפה וצמצום פערים

שיטות בהוראה מתקנת בהקניית הקריאה והבנת הנקרא

הוראה מותאמת בשפה ( היברידי)

7

בהתחשבות בלקויות למידה / הפרעות קשב

16:00-19:15

ג'

10.12.21

דנה קינד

וקשיים נלווים אחרים/ נוספים

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

Made with FlippingBook Learn more on our blog