מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

פיתוח מיומנויות קשב והקשבה דרך היכרות עם טכניקות לפיתוח מיינדפולנס - תשומת לב לרגע הנוכחי תהליך התפתחות אישית וחיזוק משאבים של המורה חשיפה לעקרונות ויישומים ברוח המיינדפולנס במפגש עם תלמידים הכרות עם טכניקות לפיתוח הקשבה לא שיפוטית ההשתלמות תכלול למידה מעמיקה על התנאים התומכים בטיפוח והקניה של למידה רגשית חברתית בכל המעגלים - נעסוק בנושאים הבאים - מהו SEL ולמה חשוב לעסוק בו כיום , מהם כישורי SEL סביבה כיתתית ובית ספרית תומכת SEL אינטראקציות ויחסי גומלין ברוח ה SEL- הסדנה תהיה חווייתית ותכלול סימולציות וחקר ועשיר במודלים ותיאוריות .

תרגול אישי והטמעה בשגרת היום - יום להפנמה והיכרות עם עולם המיינדפולנס ויתרונותיו .

פיתוח מיומנויות קשיבות - מיינדפולנס - ( היברידי )

כלל עובדי ההוראה

ב ' 17:30-20:00

18.10.21

טל צמרת

3 SEL

שילוב מיומנויות למידה רגשית חברתית בשגרת הלמידה ( . שיפור פרקטיקות הוראה הקשורות לבניית מערך שיעור מיטבי , כתיבת מטרות השיעור בדגש על שילוב של למידה רגשית חברתית ) והגברת מודעות עצמית לרכיבי SEL הטמונים בהם ובעבודתם החינוכית .

למידה רגשית חברתית SEL )- ) הלכה למעשה - ( היברידי )

כלל עובדי ההוראה

איריס אלבז

ב ' 16:30-19:00

18.10.21

4 SEL

יזמות בתחום ה SEL

5 SEL

Made with FlippingBook Learn more on our blog