מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

תיעוד תהליך התפתחות מקצועית ואישית , תוך ניתוח של מצבים שונים שהתהוו ויישום החומר שנלמד : התנסות , מושגים ולמידה תיאורטית .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

מנהיגות מבוססת אינטליגנציה רגשית וחמלה - ( היברידי )

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

מנהיגות מבוססת חמלה הכוללת פיתוח מודעות עצמית , יכולות ניהול עצמי , פיתוח חוסן והובלה אמפטית .

יוסי בן אשר

16:00-18:30

ד '

13.10.21

6 מנהיגות

פרזנטציה הכוללת אוגדן תובנות שנאספו במהלך מסגרת הלמידה ביחס לעצמם כלומדים וכבעלי / ות תפקיד ומנהיג / ה .

חידוד התפיסה החינוכית של כל משתלמ . ת , וחיזוק החוסן הנפשי שלהם ביחס ליכולתם להתמודד עם מה שנדרש מהם בתקופה של VUCA .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

חוסן ניהולי בבית ספר בעולם משתנה - ( היברידי )

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

איילת שקולניק

16:00-18:30

ד '

13.10.21

7 מנהיגות

במפגשי להדליק את הניצוץ תוכלו לרכוש כלים יישומיים לאבחון ואיתור צרכי בית הספר לטובת גיבוש תהליך רצוי , תכירו את סגנון מנהיגותכם . ן ותרכשו כלי מנהיגות מתקדמים כגון : טקטיקות השפעה והתמודדות עם התנגדויות מתוך שאיפה להנהיג תהליך בית ספרי משמעותי , שייושם ויוטמע בהווי בית הספרי . קהילת בעלי תפקידים ליצירת חיבורים מקצועיים ובין אישיים לצורך היוועצות וצמיחה , התמודדות משותפת עם אתגרי התפקיד תוך רכישת כלים יישומיים .

תיעוד יומן למידה רפלקטיבי שיסייע לנתח את התחושות וההתנסויות בהתייחס ללמידה . ביומן יתייחסו הלומדים לתהליך הלמידה באופן ביקורתי תוך הצגת תחושות ודעות בנוגע לתהליך .

כלל המורות / ים ו / או בעלי תפקידים מנהיגות ביניים

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

להדליק את הניצוץ - ( היברידי )

גלעד מרלין

16:00-18:30

ד '

13.10.21

8 מנהיגות

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

אביטל מרגלית , איריס אלבז

פרזנטציה הכוללת תיעוד אתגר ודרכי התמודדות אתו באמצעות כלים שנלמדו במסגרת הלמידה .

קהילת בעלי / ות תפקידים - ( היברידי )

מנהיגות

16:00-18:30

ד '

13.10.21

9

Made with FlippingBook Learn more on our blog