מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים - הרשמה כפופה לריאיון אישי - רשימה סגורה בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים - הרשמה כפופה לריאיון אישי - רשימה סגורה

עתודת מנהיגות חינוכית - תכנית הכשרה בת 60 שע .'

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

מנהיגות

פרטים בהמשך

10

מנהיגות במסלול מואץ - פיתוח מקצועי לבעלי / ת תפקידים ומנהיגות הביניים השואפים / ת להגיע לתפקידים מובילים . במסגרת הלמידה ירכשו הלומדים כלים , ידע ומיומנויות ויאמנו את שריר " המנהיגות וההובלה " שלהם . להכיר את מאפייני המרחב הדיגיטלי ואת מאפייני הלומד בעידן הדיגיטלי . להתנסות בשילוב דגמי הוראה דיגיטליים שונים בתחומי הדעת מדע וטכנולוגיה . להעמיק את הידע הפדגוגי / הדידקטי / התוכני בנושאים מרכזיים בתחום , חיזוק הקשר בין היכרות ויישומה של תכנית הלימודים , לפתח מחוון להערכת הישגי לומדים .

מדברים מנהיגות משפיעה ( היברידי )

דיוק חזון מנהיגותי , אישי ושכלול מיומנויות הנהגה והובלה .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

מנהיגות מרצים שונים

ד ' 8:15 - 16:00

13.10.21

11

תלקיט הכולל תכנית עבודה מותאמת , יחידות הוראה מבוססת מאפייני המח הגמיש ושילוב כלים להערכה ומדידה .

אנגלית - הוראת אוצר מילים ( מקוון )

אלכסנדר הקשפור

ב ' 16:00-18:30

11.10.21

12 אנגלית

Made with FlippingBook Learn more on our blog