מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות במתווה

שעות תוצר מצופה

תיאור כללי

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

ענת רייך ד " ר נעמי פרזיגר מאיה ברוך

כתיבה ידנית - מאפיינים אתגרים ודרכי התערבות

הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק לתלמידים המציגים קשיים בכתיבה הידנית

בניית תוכנית התערבות

19:00- 21:30

07.11.21

מרפאות בעיסוק במתי " א אשדוד

חינוך מיוחד

א '

2804

1

חשיפה לידע המחקרי מדעי העדכני מתחומי חקר המוח , הפסיכולוגיה והחינוך בתחומים שונים . יצירת שפה משותפת וחיבור התוב נות העולות מהידע המחקרי - מדעי לעבודת הצוות החינוכי ״בשטח״ .

ד " ר נועה אלבלדה מרכז סגול למוח ותודעה המרכז הבינתחומי הרצליה

צוות מדריכות מוביל מתי " א אשדוד

עקרונות בהתפתחות המוח והקשר לתפקודי למידה

בניית יומן רפלקטיבי

13:00- 15:30

חינוך מיוחד

ג '

12.10.21

3812

2

Made with FlippingBook Learn more on our blog