מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות

מנהלות גני עיכוב התפתחותי באשדוד

שעות משתנות

20.02.22

חינוך מיוחד

א '

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

3

מנהלות גני תקשורת גננות עמיתות ומשלימות באשדוד מנהלות גני תקשורת גננות עמיתות ומשלימות באשדוד

שעות משתנות

16.01.22

חינוך מיוחד

א '

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

4

בניית יחידת לימוד / טיפול / הדר כה משלבת סביבת אופיס 365

מרכז מורים שלומי

מרכז מורים שלומי

פרטים בהמשך

חינוך מיוחד

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

5

צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד מתיא באשדוד

מרכז מורים שלומי

מרכז מורים שלומי

פרטים בהמשך

חינוך מיוחד

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

6

Made with FlippingBook Learn more on our blog