מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

כתיבה ידנית - מאפיינים אתגרים ודרכי התערבות

מרפאות בעיסוק במתי " א אשדוד

ענת רייך ד " ר נעמי פרזיגר מאיה ברוך

הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק לתלמידים המציגים קשיים בכתיבה הידנית

בניית תוכנית התערבות

19:00- 21:30

07.11.21

א '

2804

7 חינוך מיוחד

הרחבת ידע בתחום פגיעות מיניות וטראומה והקניית מיומנויות אבחון וטיפול בנפגעי תקיפה מינית תוך שימוש באומנויות

בניית תוכנית התערבות מבוססת אבחון

14:30- 17:00

מטפלים באומנויות מת יא אשדוד

פרופ ' רחל לב - ויזל

15.12.21

טיפול בפגיעות מיניות

ד '

2796

8 חינוך מיוחד

" בגובה העיניים -" בניית מודל שיתופי בסביבת אופיס 365 לקידום מיומנויות חברתיות אצל תלמידים עם עיוורון / מוגבלות בראיה

מורות תומכות

מודל שיתופי בסביבת אופיס 365 להזדמנויות עבודה מיטביות לקידום מיומנויות חברתיות אצל תלמידים עם עיוורון / מוגבלות ראיה

בניית הזדמנויות עבודה במודל שיתופי

שעות משתנות

לתלמידים עם עיוורון / מוגבל ות בראיה מתיא אשדוד

ליאור אטיאס עדי גנאינבסקי

ג '

26.10.21

2798

9 חינוך מיוחד

הרחבה והעשרה של שפת סימנים מסומנת לאנשי צוות המלמדים בכיתות חירשים . חשיפת המורים לסימנים מתקדמים בתקשורת עם חירשים ולמידת סימנים עפ " י תכני הלימוד השונים בכיתות .

צוותי הוראה וטיפול במסגרות חינוך לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים

בניית מערכי הפעלה תוך שימוש בשס " י

16:30- 19:00

ב '

01.11.21

2799

שפת סימנים

10 חינוך מיוחד מטיל אודיז

Made with FlippingBook Learn more on our blog