מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

רות בן הרוש , ד " ר עינב ישראל גיתית מור - יצחקניא טטיאנה סיגייב יפעת ניצן

בעיות לעיסה , בליעה ואכילה - העמקת ידע , הקניית כלים להערכה והתערבות בעבודת קלינאית התקשורת

הערכה ודרכי התערבות של קלינאית תקשורת בהפרעות בליעה , לעיסה ואכילה

בניית תוכנית התערבות טיפולית

קלינאיות תקשורת במתיא אשדוד

חינוך מיוחד

17:00-19:30

ד '

17/01/1900

2778

11

מובילות תוכנית הכנה לחיים בגני הילדים באשדוד : גננות שילוב , מומחיות / מנהלו ת גני תקשורת ומנהלות גני עיכוב התפתחותי

הכרת התפיסה והרציונל המובילים את תוכניות הכנה לחיים ומודל ל " ב 21 דרך מעגל ההפנמה . פיתוח לומד ובוגר עצמאי בגן הילדים בדגש על מיומנויות חברתיות ורגשיות ובניית תוכנית התערבות בתיווך בובת חבר תוך שימוש בעקרונות הפעלת בובה ובהתאמה לצרכי הגננת , צרכי ילדי הגן והוריהם הכרת עקרונות המשחק והמשחוק , שילוב אסטרטגיות מתחום המשחוק בהוראה ובטיפול . אמצעי להגברת מוטיבציה , הצלחה וחשיבה יצירתית .

בניית מערכי שיעור משולבי בובה

מודל ל " ב 21 ומעגל ההפנמה בתיווך בובת חבר

כנרת בן מרדכי אמון

14:30-17:00

07.12.21

חינוך מיוחד

ג '

2791

12

בניית תלקיט שיעורים / טיפולים משולבי משחק

עובדי הוראה וטיפול מתי " א אשדוד

18.11.22

פיתוח חשיבה משחקית בהוראה ובטיפול

חינוך מיוחד

משתנות

ה '

3812

מור קנדי

13

התמודדות עם התנהגות מאתגרת בהיבטים רגשיים , חברתיים והתנהגותיים בכיתת התקשורת

מחנכות כיתות תקשורת בבתי ספר יסודיים ובעל יסודיים באשדוד

בניית תוכנית התערבות

חינוך מיוחד

ד '

2776

14

Made with FlippingBook Learn more on our blog