מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

מחנכות כיתות חינוך מיוחד בחטיבות העליונות בבתי הספר העל

אירית ליבוביץ ' אילנה שיפמן קלאודיה דייטש גל מלכי ורד בנזינו

העמקת הידע , המיומנויות , הערכים והכישורים , לקידום תפקוד עצמאי ואוטונומי של התלמיד במגוון תחומים ומצבי חיים . בתהליך הלמידה , בתחומי החיים השונים .

בניית מערכי שיעור בתחום תוכן נבחר מנושאי ההשתלמות

17:00- 19:30

25.10.21

בוגר עצמאי במאה ה 21 בחינוך המיוחד

חינוך מיוחד

ב '

2791

15

יסודיים באשדוד

ג ' ני קטן עדי טרופר דנה גרשון שלום

גננות שילוב , מומחיות תחום שילוב בגנים וגננות מובילות בחינוך הכולל באשדוד מורות שילוב ומורות לחינוך מיוחד בבתי ספר העל

מודל שיתופי ליישום תהליכי מיצוי אפשרויות לתלמידים שוני צרכים בגן ההטרוגני תוך בניית תוכניות התערבות .

14:30- 17:00

שילוב ידיים - היבטים בהוראה מותאמת פרט בגן הילדים

בניית יחידת הוראה

25.10.21

יעל מליאנקר לילך עירד מירב עוזיאל

חינוך מיוחד

ב '

1367

16

חשיפה לגישות מרכזיות בפסיכואנליזה , פיתוח יכולת חשיבה ויכולת ההמשגה לגבי הבנת מצבים נפשיים אצל תלמידים ובניית תכניות התערבות מותאמות לצרכים הייחודים של התלמידים שונים .

בניית תוכנית התערבות

16:30- 19:00

נפש האדם בראי הקולנוע

חינוך מיוחד

ג '

18.10.21

2788

רוני קלדרון

17

יסודיים באשדוד

Made with FlippingBook Learn more on our blog