מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

לענות על הצורך בבניה וביישום תהליכי מיצוי ואפשרויות לתלמידים שוני צרכים בכיתה ההטרוגנית תוך בניית תוכנית התערבות מותאמת פרט במודל שיתופי . פיתוח מנהיגות ערכית , פיתוח כישורים ומיומנויות ניהוליות הקניית כלים להובלת תהליכים ארגונים ופדגוגיים והגברת המוטיבציה ותחושת המסוגלות לשאת בתפקידי הובלה בארגון

מורות שילוב , מורות לחינוך כולל בבתי ספר

הכלה למעשה - הוראה מותאמת פרט בכיתה ההטרוגנית

תוכנית עבודה אישית לתלמיד

05.10.21

חינוך מיוחד

16:30-19:00

ג '

2795

לונה אלימלך

18

היסודיים באשדוד

מומחיות תחום על רצף המוגבלויות - מנהיגות ביניים מתיא אשדוד

בניית יומן רפלקטיבי של

27.10.21

אסתי ברגר גדות ניאזוב

חינוך מיוחד

התפתחות אישית במעגלי כשירויות ההובלה וההדרכה

16:00-18:30

ד '

2792

מנהיגות בהילוך גבוה

19

Made with FlippingBook Learn more on our blog