מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

מיועד למתמחות או מורות בשנה א ' ביסודי המשובצות כמחנכות - מחליף את סדנת הסטאז ' או שנה א ' באקדמיה , בכל מוסד שלמדו בו .

Made with FlippingBook Learn more on our blog