מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

החזר שכ " ל ע " פ החישוב שעושה המשרד , לרוב בהיקף 80-90% משכ " ל מיועד למורי אשדוד המיועדים להשתבץ כרכזי הערכה בי " ס , במידה ויהיו מקומות פנויים ישובצו מורים ממקומות אחרים .

Made with FlippingBook Learn more on our blog