מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

תיאור כללי ומשפט תומך : מסגרת למידה המיועדת לגננות מובילות , בשיתוף הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות - פיתוח מנהיגות משפיעה הכוללת חשיבה יזמית וחדשנות , תפיסת תפקיד הגננת המובילה , מיומנויות וכלים להובלה משמעותית ( . למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) מנהיגות מבוססת חמלה הכוללת פיתוח מודעות עצמית , יכולות ניהול עצמי , פיתוח חוסן והובלה אמפטית . חידוד התפיסה החינוכית של כל משתלמ . ת , וחיזוק החוסן הנפשי שלהם ביחס ליכולתם להתמודד עם מה שנדרש מהם בתקופה של VUCA.

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות :

שם במתווה :

קהל יעד :

מרצה :

תחום :

גיבוש קהילה לומדת ועובדת בשתוף פעולה כערך וכמודלינגלצד העצמת כישורי הגננת המובילה .

גננות מובילות כמנהיגות משפיעות ( היברידי )

קידום תהליכי הובלה והנחיה

גננות מובילות אשדוד

1 מנהיגות

תיעוד תהליך התפתחות מקצועית ואישית , תוך ניתוח של מצבים שונים שהתהוו ויישום החומר שנלמד : התנסות , מושגים ולמידה תיאורטית . פרזנטציה הכוללת אוגדן תובנות שנאספו במהלך מסגרת הלמידה ביחס לעצמם כלומדים וכבעלי / ות תפקיד ומנהיג / ה .

מנהיגות מבוססת אינטלגנציה רגשית וחמלה - ( היברידי ) חוסן ניהולי בבית ספר בעולם משתנה - ( היברידי )

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

16:00-18:30

ד '

13.10.21

2 מנהיגות יוסי בן אשר

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

איילת שקולניק

16:00-18:30

ד '

13.10.21

3 מנהיגות

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

Made with FlippingBook Learn more on our blog