מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

שם במתווה :

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות :

תיאור כללי ומשפט תומך :

קהל יעד :

תחום : מרצה :

הקורס עוסק בלמידה והתנסות בכלים וטכניקות לשיח רגשי ושיפור היחסים הבין אישיים באמצעות טכניקות מעולם ה – NLP באמצעות הטכניקות נקדם צמיחה אישית ותקשורת מקרבת באמצעות פיתוח מודעות לעולם הרגשות שלנו . אנו נעמיק את ההיכרות עם עצמנו ועם עולם הרגשות המנהלים אותנו ( ואת האחר ,) היכרות שבאמצעותה ניחשף לרבדים עמוקים יותר של עצמנו ונעמיק את היכולת לוויסות רגשי ולבחירה מכוונת של המחשבות , הרגשות והפעולות שלנו ושל סביבתנו . במפגשים נכיר ונתנסה במאפיינים של למידה רגשית חברתית SEL ) : ) • מודעות עצמית • ניהול עצמי • מוטיבציה וערכים • אמפתיה ודיאלוג קשוב • המורה כמנהיג אנו נלמד ליישם את המאפיינים של למידה רגשית חברתית בכיתה , תוך שימוש בכלים פרקטיים מבוססים : כתיבה , שיח , צפייה , קריאה ותרגול מודעות לפיתוח יכולות אישיות ובינאישיות , חוסן רגשי וקוגניטיבי , שיח מיטבי והעלאה במוטיבציה

היכרות ושימוש בטכניקות לעבודה עם התת מודע ובטכניקות לשיח רגשי תקשורתי כגון שימוש בתתי חושים לניהול מחשבות ורגשות , סוויש ויזואלי , ראפור , טיול בין עמדות והנחות היסוד וזיהוי משאבים חיצוניים ופנימיים .

שיח רגשי ותקשורת מקרבת בכלים מעולם ה nlp- ( היברידי )

כלל עובדי הוראה

גלית בלומברג

16:30-19:30

ב '

18.10.21

1 SEL

בתום התהליך יהיו בידי המשתתפים כלים לניהול שיח רגשי עם התלמידים כלים לעריכה של דיאלוג מיטיב במרחב הבית ספרי מוטיבציה גבוהה יותר של המורים תוך חיבור לערכים ולהעלאת מוטיבציה בכיתה .

המתנה שלי לעצמי - למידה רגשית חברתית SEL (– היברידי )

כלל עובדי ההוראה

יוסי בן אשר

16:30-19:30

ב '

18.10.21

2 SEL

Made with FlippingBook Learn more on our blog