מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

יום למידה שהמוטיב המרכזי שלו היה – להתמקד ב" להרגיש ולהתחבר " חו מרי הרקע ליום העיון נשלחו מבעוד מעוד לכל המשתתפים /ות בבחינת " כיתה הפוכה ."

כלל הכלים ומאגרי הידע מונגשים ב אתר הפסג "ה

המרכז הפיזיטלי נגיש ומשמש גם כיום על מדוריו השונים : אתנחתא , פרולוג- חשיפה לנושא , ספריית ידע , זמן משתף למידע נוסף

Made with FlippingBook - Online catalogs