מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

מיד עם התפרצות הקורונה הוקם אתר לימי קורונה מאז האתר שינה את פניו פעמים רבות בהתאם לצרכים וזמנים . באתר ניתן למצוא חומרים איכותיים לכלל אנשי החינוך על פני הרצף ולמורי המורים :.

 כלים לניהול למידה מרחוק ,  מחוונים לבניית משימות אסינכרוניות ,

 פעילויות ומשחקים דיגיטליים ,  וובינרים בנושאים של הערכה ,  מוטיבציה,  למידה היברידית ועוד

למידע נוסף מוזמנים ל אתר קורונה

צוות טכנופדגוגיה נתן שרות בפסגה : לווי ימי עיון סדנאות הדרכה, פיתוח משחקים פיתוח כלים לתמיכה פדגוגית . .

Made with FlippingBook - Online catalogs