מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

מורי המורים בעיר מקבלים תמיכה טכנולוגית מהצוות טכנופדגוגי בהתאם לצרכים העולים בשטח :  ניהול אתר מלווה השתלמות ,  בניית משימות אסינכרוניות ,  שילוב כלים דיגיטליים במפגשים ועוד ' צוות טכנופדגוגיה של הפסגה זמין לתת הדרכה מקצועית לצוותים בבתי ספר ולמורים שפונים באופן אישי. ההדרכות ניתנו במהלך מסגרות למידה או בנוסף לכל הצוות או לצוותי משנה נבחרים . על פי צרכים בית סיפריים.

מעבר לכך הצוות נתן שירותים נוספים : ליווי, ימי עיון , סדנאות הדרכה , פיתוח משחקים, פיתוח כלים לתמיכה פד גוגית

יש לנו מומחיות "הכל מהכל"!  סביבות ענן ,  כלי גוגל ,  כלי הערכה ,  בניית סרטונים לימודיים ועוד .

למידע נוסף

Made with FlippingBook - Online catalogs