מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

פיתוח SEL למנהלים , בעלי תפקידים ומורים .

פותחו מגוון כלים :

שאלון לבעלי תפקידים , מחברת " מתודעה להנעה – " לביצוע תהליך התבוננות אישי , " הערכה" מתודעה להנעה – " כלי למנהל / בעל תפקיד לניהול שיח רפלקטיבי אישי / קבוצתי עם מורים / אנשי צוות .

למידע נוסף

Made with FlippingBook - Online catalogs