מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

למידה חברתית רגשית SEL היא חלק בלתי נפרד מהחינוך ומהתפתחות האד ם. SEL הוא התהליך שבאמצעותו צעירים ומבוגרים רוכשים ומיישמים את הידע , המיומנויות והעמדות לפיתוח זהות אישית , מודעות עצמית , הבנה והבעת הרגשות .

Made with FlippingBook - Online catalogs