מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

בראשית מאי זה קרה . אז התקיים אירוע מחוזי רחב היקף , עת התארחו אלפי מבקרים מהשדה החינוכי הארצי בכנס מקוון אשר אפשר תיירות חינוכית - ביקורים ב 24 מוסדות חינוך נבחרים במחוז .

מרכז פסג״ה אשדוד שמח על הבחירה בו להשתתף כמארח ובביקור המקוון נחשפו המשתתפים לעשייה הרחבה במרחבי המומחיות השונים של מרכז הפסג״ה .

Made with FlippingBook - Online catalogs