מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

בחרנו במנגנון ימי העיון לשיח ולמידה . הגדרנו שחשוב לנו לראות בימים אלה :

תפיסה סדורה עם מרכיבים ומאפיינים של כל נושא .

הנכחת תוכן רלוונטי ומשמעותי לשינויים שאנו חווים .

היעד - לאפשר למשתתפים לחוות חוויה , ללמוד, להיחשף , להרחיב זוויות ראיה , לייצר תהליכי חשיבה, לבצע הטמעה והתאמה כשיחשבו – מה עושים ואיך עושים בבית הספר ? ב-למה? - ביררנו לעצמנו את התכלית - התמקצעות ב- מה? - דייקנו מה נרצה ליצוק לתוך ימים אלה - תוכן רלוונטי , חדשני ומשמעותי ב- איך? - פרטנו לפרטים איך נרצה שזה יראה - מודלינג למגוון , אריזה מקצועית מדויקת, שפה אחידה ואסתטיקה וכעת , הדרך להגדרת מטרות לימי העיון הייתה מאוד פשוטה : .1 הרחבת זוויות הראייה – מפגש עם מומחים מעולמות תוכן שונים . .2 העמקה – מפגש עם מומחים להרחבה והעמקת תפיסות , כלים ואפשרויות . .3 אוצרות ידע – שמירת הידע שנאסף והנגשתו לשימושי המשך בחדרי המורים . ❖ הנגשת תוכן באמצעות יישומים וכלים ידידותיים וזמינים ליישום מידי . והכל באריזה מדויקת ואסתטית - קו עיצובי תואם תוכן ( המתבטא במפה , תכנייה, הזמנה, אתר מלווה )

Made with FlippingBook - Online catalogs