מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

תשפ" ב מעבר לפינה אנו נערכים בתנופה גדולה . המגמות:

 ההיברידיות כאן והיא תישאר . מסגרות הלמידה יישאו אופי מגוון וישלב מפגשי פנים אל פנים , סינכרוניים או ו - א סינכרוניים . התהליך יקבע ע " פ אופי ותוכן המסגרת כשהכ לל המנחה: "המה" מכתיב את ה "איך"

עיקר המיקוד יהיה בתחומים הבאים :

 מקצועות ליבה ותחומי דעת מרכזיים על צידם מסגרות בהיקפים שונים למיומנויות הוראה מותאמת ( מתקנת)

 הכשרות לבעלי תפקידים , ולראשונה מסגרות העוסקות בכישורי חשיבה ומיומנויות ניהול והובלת צוות – התפתחות לכל בעל תפקיד או כזה המתעניין בהכשרה מקדימה לקראת קבלת תפקיד .

טכנופדגוגיה – במיקודים שונים .

 חוסן רגשי , הכלה ובעצם – sel למידה רגשית חברתית .

Made with FlippingBook - Online catalogs