מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - תשפ"א 2020-2021

מרכז פסג " ה אשדוד אמון על הפיתוח הפדגוגי והמקצועי של הקהילה החינוכית , על הובלת תהליכים ועל קידום יוזמות ועל מודלינג לחדשנות פדגוגית . העוגנים המנחים אותנו הם: פדגוגיה איכותית ומנהיגות חינוכית. עקרונות העבודה מלווים את העשייה שלנו: חדשנות ויזמות , מקצועיות ורלוונטיות .

בכל מהלך אנו שואלים עצמנו 3 שאלות מרכזיות : הלמה, המה, והאיך

כאשר כל תהליך חייב להוות מודלינג מקצועי , איכותי ורלוונטי לקהילה החינוכית . בשנת קורונה היה ברור לנו כי השדה עסוק בשאלות יומיומיות גדולות - • מהי למידה היברידית מיטבית ? • כיצד עושים הוראה דיפרנציאלית היברידית איכותית ? ומה עם החוסן ? • איך הוא מתחבר ל- SEL ? היות וראינו ערך חשוב בלמידה מעמיקה של כל נושא החלטנו שמעבר לעסוק בתחומים אלו במסגרות הלמידה אנו מבקשים להאיר זרקור עירוני , לפגוש מומחים בתחומם , לייצר פרישה רחבה של ההיבטים בכל נושא ובעיקר לאצור את כל הידע שנאסף לשימוש עתידי , לקומה שניה של למידה בחדרי המורים ולזמינות של כל המבקש להיחשף לכך .

Made with FlippingBook - Online catalogs