אחד על אחד - צא ולמד - ביקור עמיתים ללמידה הדדית

Animated publication

מה במתווה

פתח דבר - קצת על המתווה

רציונל תצרפים הזמנה תודה המעשה היזמיות לדרך

טרום הביקור - העקרונות -

דף היערכות למאחר ת. דף היערכות לאורח ת.

- הביקור כרטיסיות לקירוב לבבות דף מלווה למארח ת. דף מלווה לאורח ת. סיכום ביקור - נקודות להתבוננות ולמשוב מוקיר

רפלקציה ברמת מארח ת. רפלקציה ברמת אורח ת. מכתב

אחרית דבר דבר -

שותפים

קישור למאמר המלא

קצת על המתווה – " אחד על אחד " נולד מתיאוריה ועבר למעשה ההתנסות - בשטח בביקורי עמיתות ומהתובנות שהפקנו , -אנו גננות מובילות ד"חמ . אשדוד אחת התובנות המרכזיות כי יש ערך רב בביקורי העמיתים וכי איננו מרבים בכך ועל כן פיתחנו מתווה - תומך המציג את התפיסה , ההיערכות לכל אורך המהלך והרכיבים המלווים . ניתן לאמץ ולפעול ע " פ המהלך כולו וניתן לעשות שימוש ברכיבים ע " פ התאמה וצורך .

היתה

רציונל

אחד מיעדי ד"חמ הוא ד" החמ וקהילה . ההצעה במתווה " אחד על אחד " היא למפגש עמיתים אשר רואה בצוותים החינוכיים משאב מרכזי ביותר במערכת החינוך ללמידה , , השראה בימת שיתוף והעצמה המחזקת קשרי קהילה . הרב ליפשיץ ציין במאמרו " אחד על אחד " את ההיררכיה הניהולית שקיימת במערכת החינוך המתבטאת בכך שהנהלת המשרד מבצעת את מדיניות השר , ל וכן " המנכ תורת החינוך , היצירתיות , דרכי ההוראה הנכונות , אופן ההתמודדות עם משתני הזמן , יצירת הקשר הבין אישי בין מורה לתלמיד , מיומנויות הניהול - ועוד נמצא בשדה .. בבתי הספר , בחדרי אנחנו מנסים לחזק תנועה זו של העמקת קשרי הקהילה והלמידה מהנעשה בשטח הן " מלמעלה למטה " ממדיניות השר והנהלת המשרד עד לפרט - הילד עצמו , והן " מלמטה למעלה " ( bottom - up ) . המעשה החינוכי לכאורה נעשה בקהילות רבות משתתפים . / מורה גננת פוגשים קבוצת תלמידים רבת משתתפים ועובדת איתם בהרכבים משתנים , היא עובדת בקהילה ומשתייכת לצוות או לאשכול . ואף על פי - עבודת המורה די בודדה . ביקורי עמיתים צופנים בחובם רווחים לשני הצדדים . הצד המתארח זוכה להזדמנות של למידת עמיתים , , השראה הרחבת זוויות ראייה ועוד . הצד המארח זוכה להזדמנות של דיוק התפיסה , ארגון הסביבה , גיבוש הצוות , גאוות יחידה והערכה והוקרה . ביקורי עמיתים מעודדים למידה מזוויות מגוונות ומשמעותיות , יושגו שיתופי פעולה בין עמיתים , יתבססו קהילות לומדות , תגבר תחושת השייכות ויהיה רווח לכל השותפים במעגלים שונים . " מתווה אחד על אחד " מרכז את התפיסה , השלבים והרכיבים . ניתן לעשות במתווה שימוש מלא וניתן לאמץ חלקים ע " פ רצון וצורך . הלאה והצוותים החינוכיים מיישמים זאת . יחד עם זאת הוא הציף את חוכמת השטח , הידע " - המורים ובגני הילדים ". ד" בחמ

הכל

טרום ביקור

– היערכות

מארח

בתכנון הביקור כדאי לתת את הדעת ולכוון לנקודות הבאות

-ת. מארח

מיהם המבקרים ? מה חשוב ומעניין אותם לראות ? מה מיוחד אצלך שכדאי לשתף ? מהו ביקור מוצלח מבחינתך ? מה חשוב שייראו ויפגשו ? כדאי להכין . רשימה מומלץ לשים לב למיומנויות המאה ה -21 / הגן העתידי - כיצד באים לידי , ביטוי הסביבה החינוכית - מה היא מספרת וכד '. תכנון מהלך הביקור - התאמה למשך הזמן , יצירת עניין ומפגש עם כל שותפי התפקיד שתרצו . בתכנון כדאי להקצות זמן לפעילות היכרות קצרה ( הצעה בכרטיסיות , ) מצורפות הצגת המסגרת , המאפיינים ועקרונות הפעולה , כדאי לבחון אפשרות של רצועת התנסות או בתלמידים וחשוב לתת זמן שיח , דיון ושאילת שאלות של הצופים . חשיבות רבה להמשגה ולשיתוף בשיקולי הדעת שלכם .כא נשי חינוך . - תשורה תרצו לתת משהו סמלי ? הכינו מבעוד מועד . אל תשכחו להוסיף ברכה קטנה ולציין את פרטיכם / פרטי המוסד החינוכי והתאריך . - אנשי צוות תרצו לשוחח עם המבקרים - תכננו מראש מי יהיה עם התלמידים או מה יעשו בזמן זה . תרצו לאפשר סיור במספר מוקדים - תכננו מראש מי יפעיל אותם , מה תהיה הפעילות , מי ישתתף בה וכיו .ב" סוף מעשה במחשבה תחילה - ככל שתתנו דעתכם לפרטים מבעוד מועד כך תאפשרו לכם ולאורחיכם מיצוי החוויה . ומכל ביקור יוצאים נשכרים שני הצדדים . באחריות .

צפיה

- היערכות

ת. אורח

בואו בלב נקי ובנפש חפצה .

היו פתוחים להיכרות , למידה והתרשמות . מההזדמנות והשאירו מאחור ביקורתיות ושיפוטיות .

תהנו

הבחירה של מה לקחת ולאמץ - שלכם אין זה גורע או מוריד מערך הנכונות של המארחים לפתוח את דלתם לכבודכם .

הזמנה

. מוזמנ ת לביקור עמיתים

הנך

.......................................... מקדם פניכם בברכה ופותח שעריו בכתובת .............................. .......................................... ובמועד ..............................

פרטי התקשרות – ....................................... ....................................... .......................................

נשמח בבואכם – ................................ ................................

" בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך "... )ל"ריה(

. טלפון

+ ' מס

- מועד יום ושעה , פרטיכם ופרטי איש

, כתובת

- מופיעים שם המוסד ,

ודאו כי בהזמנה

קשר

הביקור

כרטיסי היכרות

קירוב לבבות - 1

בחרו התחלה ושתפו את

העמיתים

• הצלחה שחווית ...

• שיתוף באמונה חזקה שמשתדלים לקיים ...

• שיתוף בחוזקה שלך

• תחום שבו היית רוצה לדעת / להעמיק יותר ...

קירוב לבבות - 2

בחרו התחלה ושתפו את

העמיתים

חוויה משמעותית ... לך שהיתה

• סוגיה שהצלחת לפתור לאחרונה ...

• החלום שלך הוא ...

• מקורות ההשראה שלך ...

דף דגשים ת. למארח

דף דגשים

ת. לאורח

פרטי המוסד המארח ................................. תאריך ......................

.......................................

שמות המארח ים /

דברים שחשוב לי לזכור - ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

הארות והערות - ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... רעיונות / דברים שעוררו בי השראה - ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

נקודות לבדיקה / התייחסות / שמירה על קשר בהמשך - ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

- תודות רשמו נקודות ואל תשכחו להודות .

סיכום ביקור - נקודות להתבוננות ולמשוב מוקיר

רפלקציה

ת. מארח -

נושא הביקור ................................................ פרטי המבקרים ............................................ מועד הביקור ............................................... חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה חשיבה לאחור על תהליך הבירור שהתקיים לפני - הביקור האם התכנון התברר כרלוונטי ? האם היו סעיפים שלא נתת עליהם את הדעת מראש ?

האם היו סעיפים שהתבררו כמיותרים ? למה לשים לב בתכנון הביקור הבא –או ?

בדיעבד מה היית עושה אחרת ?

אל תאמר אני כבר יודע מה למדת מהמפגש בהקשר שלי מול העמיתים / שותפי התפקיד ? אילו כיווני חשיבה המפגש עורר בך ? האם יש דברים שכדאי לעשות אחרת בעשייה החינוכית ? היכולת להתבונן פנימה בהתבוננות פנימה - מה גילית על עצמך ? על העשייה החינוכית שלך ? סוד הצמצום באילו כוחות / ערכים השתמשת על מנת " לפנות מקום " ולפתוח את המוסד שלך לאורח ? ת. ? סייע לך מה אפשר היה אחרת ? הכרת הזולת כמסייע להגדרת העצמי האם הביקור זימן לך חיזוק לתפיסות שלך ? האם עלו הבדלים מהותיים ? הדיון שהתעורר חיזק אצלך את התפיסות או שהוביל לחשיבה שיתכן אחרת ? האם נוצר אצלך - דבר חדש ( בתפיסה , בחשיבה , , בגישה בהסתכלות )? המשך שיתופי פעולה הביקור הוא הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה המשכיים . האם זיהית ערך ועניין בקשרים המשכיים ? שיתפת את האורח ? - אם טרם הזדמנות לעשות זאת .

רפלקציה

ת. אורח -

בעקבות הביקור אשר התקיים ב ................................................ במועד ...............................................

חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה אילו שאלות / / מחשבות רגשות התעוררו אצלך לפני ביקור ?

? מפתיעים

/ אחרים

האם הביקור חיזק אותן או שגילית דברים חדשים /

אל תאמר אני כבר יודע מה חידש לך הביקור ברובד האישי והמקצועי ? אילו כיווני חשיבה חדשים הביקור עורר בך ? ראית דברים שניתן / כדאי לאמץ ? או לעשות להם התאמה בעשייה שלך ? היכולת להתבונן פנימה הביקור ודאי זימן ממשקים עם עשייה שלך , האם עולים בך הרהורים לגבי העשייה בתחום המדובר ?

סוד

הצמצום

האם הצלחת לפנות עצמך לביקור ? מה פינית אצלך על מנת להיות בקשב מול המארחים ?

/ " חסמים בתהליך הצמצום בזמן הביקור ?

האם היו לך רעשים "

הכרת הזולת כמסייע להגדרת העצמי מה חיזק אצלך הביקור ? האם נוצר אצלך דבר חדש ?

אמונות שלך בעקבות הביקור ?

האם דייקת לעצמך תפיסות / הגדות /

המשך שיתופי פעולה זיהית פוטנציאל בקשרי המשך ? יצרת את הבסיס לקשרים אלו ? - אם טרם זו עדיין שעת הזדמנות לכך .

" אחד על אחד " צא ולמד – ביקורי עמיתים ללמידת עמיתים

מכתב תודה

_________

תודה ל בברכה

על פתיחת דלתך ללמידת עמיתים הדדית , על שיתוף ושותפות בידע ובחוויה .

ובנימה אישית - חשוב לי לציין .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........................................................

............................

אשמח להמשך שיתופי פעולה

אחרית דבר -

דבר המעשה

הסיפור שלנו מתחיל ביום שקיבלנו את תפקיד המובילה ושאלנו את עצמנו מהו אשכול ומה ניתן לעשות . לצד העמימות - ראינו בראשינו את קבוצת גננות שנוביל ונייצר מעין חדר מורים עבורן - ראשית התהוות רעיון הקהילה . כשפגשנו את גננות האשכול לראשונה - גילינו כי הגננות מכירות האחת את השנייה באופן שטחי והחלטנו להתחיל קודם בתהליך של בניית הקבוצה וגיבושה . לאחר כשנתיים של התפתחו ועבודה משותפת יכולנו לומר בגאווה כי יש היכרות רחבה בקרב חברות האשכול , יש שגרות של שיתוף ולמידה במפגשים המשותפים ויש מופעים שונים של אינטראקציות . אנו המובילות היינו עסוקות בשלב הצמיחה הבא - וגיבוש המהלך שיאפשר העמקת העבודה המשותפת והרחבת במות השיתוף . והנה בתזמון נכון עבורנו - נחשפנו ע " י המפקחת שלנו דורית למאמר ופעילות בנושא " אחד על אחד " שכתב הרב ליפשיץ . קראנו והבנו שמצאנו את אשר חיפשנו ! ברעיון ביקורי העמיתים גלום פוטנציאל עצום וזה התכתב במדויק עם יעד ההתפתחות שסימנו לאשכולות שלנו ... התחושה הייתה שיש לנו אוצר ביד . ישבנו , מובילות ד"חמ אשדוד והיועצת , ופירקנו את המאמר ואת שבעת העקרונות לרכיבים , בנינו כלי של ממש לפעולה בו אשכול יוכל להפוך לקהילה ויצאנו לדרך ! עשינו שימוש במודל הדרקון - בסיועה של מורת המורים צופיה כהן ובנינו מהלך פעולה מדורג ומתפתח ע " פ שבעת העקרונות לאשכולות שלנו . ההצלחה מעבר למשוער והכתה הדים במעגלים רחבים . האשכולות שלנו הפכו , קהילות הלמידה ההדדית ניכרה בשיאה והוזמנו להציג את התהליך בפני קהלים . שונים הבנו כי לא רק אנו היינו חסרים בתרבות של ביקורי עמיתים ושהנסיון שלנו יכול לתרום לאחרים . זהו בדיוק התנאי של מוצר חינוכי בחממה ליזמות חינוכית ה" בפסג - אשדוד רעיון או התנסות שיש בה ערך לשדה החינוכי . ומכאן הדרך - ברורה מהתנסות פרטנית שלנו לכלי - מוצר חינוכי אשר יכול

היתה

היתה

לשמש אחרים ויתרום לעשייה חינוכית טובה יותר .

שותפים לדרך ...

ההשראה - ממאמרו של "ד הרב ר אברהם ליפשיץ , ראש מנהל החינוך ממ " ד משרד החינוך

מרעיון לביצוע של ביקורי עמיתים והתפתחות רעיון המתווה -

מחוז דרום

דורית טננבוים , מפקחת ד"חמ

צוות היזמיות - גננות מובילות יועצת ד"חמ אשדוד לפי סדר א : ב" אילנה גבאי פרץ נינט סיגל כרמי דמארי - קרן אלקסלסי רינת צימר שוש בצלאל נסיינית – אפרת עזריה

מכלי למוצר חינוכי , ליווי וניהול פיתוח : מוצר אילנית – אלחלו מנהלת פסג " ה אשדוד , עיצוב המתווה - דפנה רייך , "פסג תודות לשותפות בדרך על התנסות , ייעוץ , דיוק וכד ' וביניהן גלית דבח וזהר גולן ה" מפסג , אשדוד גננות האשכולות שלנו ועוד א . נשים טובים לאורך הדרך .

ה אשדוד

למאמר

המלא לחץ

החממה ליזמות חינוכית במרכז פסג " ה אשדוד

המתווה פותח במסגרת מעו -ף "

Made with FlippingBook Ebook Creator