אחד על אחד - צא ולמד - ביקור עמיתים ללמידה הדדית

כרטיסי היכרות

קירוב לבבות - 1

בחרו התחלה ושתפו את

העמיתים

• הצלחה שחווית ...

• שיתוף באמונה חזקה שמשתדלים לקיים ...

• שיתוף בחוזקה שלך

• תחום שבו היית רוצה לדעת / להעמיק יותר ...

Made with FlippingBook Ebook Creator