אחד על אחד - צא ולמד - ביקור עמיתים ללמידה הדדית

סיכום ביקור - נקודות להתבוננות ולמשוב מוקיר

Made with FlippingBook Ebook Creator