מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ח - 2017-2018

אתר הכנס מרכז מידע מקיף אודות הכנס :

❖ תכנית הכנס עם רשימת המיצגים וקישורים למצגות

❖ קטלוג הכנס ובו מדע אודות המיצגים

❖ גלריית תמונות בעקבות הכנס .

❖ רשמים ותובנות של המציגות והמשתתפות בעקבות הכנס

Made with FlippingBook flipbook maker