מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

דבר המנהלת

העוצמה שבאדוות

חדשנות טכנולוגית

- מעוף החממה ליזמות חינוכית

שיר של יום מתמטיקה והרחבת הסמכה בנק השראה – קדם יסודי הכשרת סייעות - כישורי חיים מורות מובילות - השקפה –פ " צוות מו על יסודי LLL - לומדים ומתפתחים ביקור המנכ ל" מגמות לעתיד וסיכום

שלומות חברות וחברי הקהילה החינוכית ואיחולי ,טוב קיץ

הזדמנות להסתכל בסיפוק וגאווה לאחור

וזו מהביל

, באוויר הקיץ חום

מורגשים .פ"תש מהלכי

ט" תשע שלהי

ולדייק תכנון את

האותיות המחוברות ביותר לתפיסתי המקצועית -

את כולל פ"תש

שיתופי פעולה .

-פ"שת

, משאבים מכפלות כח ואמונה

איגום

, חיבורים של

כל המכיר יודע אותי חסידה אני כמה עד

יותר -מ 2 ולכן אנו

. פעולה מבחינתי כמעט תמיד התוצאה של 1+1 הרבה היא

גדולה בשיתופי

. לשם

מנסים לכוון

אז מה היה לנו השנה ? שיתופי פעולה רבים שהניבו עליית מדרגה משמעותית בתהליכים חינוכיים מפוארים , - כדוגמת

בטכנולוגיה לשירות

מעגלי ההתמקצעות והאדוות השימוש של

חדשנות פדגוגית -ב" בחט הפדגוגיה התרחבו , מאוד עד

רמות שילוב הטכנולוגיה - שלנו אינובייט ומאיצי החדשנות

SAMR , -ט"רש

אימצנו -ה מודל את

, מקצועי מושכל ומשמעותי יותר והנבחרות

בהוראה לשימוש

מנהל התקשוב במינהל החינוך ועם עמותת תפוח

עושות . חייל שותפות עמוקה ופוריה - נטע עם

בראשות קובי . אנטין מתמטיקה והרחבת

סוף סוף השנה

-ה מועדון 5 הממשיכה . שנים מזה

- הסמכה מעבר לפעילות

, תעודה היחידה בארץ המתקיימת כתכנית סגורה למורי

נפתחה התכנית האקדמית ללימודי

מכללת אשדוד

למתמטיקה , ,פ" האו

החינוך רית" המפמ עם

. העיר מינהל של פעולה שיתף פרי

. למהלך

וכמובן בתרומתנו הצנועה

, השנה לראשונה , נכנסה התכנית לעיר בהובלת המחוז והמעבדה

- השקפה

מורות מובילות

מורות

יסודיים , 29

- שלנו 20 ספר בתי

ובליווי ושותפות

לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת גוריון בן מובילות ומעל 100 מורים במהלך

, קליין מנהל חטיבה בוגרת

- בשלוש השנים האחרונות מינהל החינוך ובעיקר דני

יסודי עלפ"מו

, הבשיל הצוותים פעלו ובהתרגשות גדולה

. העיר השנה הרעיון משתתפים הציגו בו

במקיפי פ" המו

מקדמים רעיון את

המוצרים את . שלהם

מקיפי את העיר

ברביעי האחרון 3.7 התקיים רחב פורום

המהלך מלווים ומובילים חברת INQL והנהלת .ה" הפסג העוצמה שבאדוות - היוזמה הנהדרת שלנו , בליווי ושיתוף אגף מו " פ של משרד החינוך , יצאה לפועל השנה ומחזור א ' החל פעולתו . הנכם מוזמנים להצטרף ולהגיש מועמדות למחזור הבא .

הגורמים

עמוקה כל בין

ההשראה , פרי תולדה שותפות של

קדם יסודי - תוכלו לקרוא בנק על

לציין

, החינוך ,ה" פסג גננות מובילות אבחר אך . ועוד

, פיקוח מינהל

- בעיר

יסודי

המלווים הקדם את

- האחרון הכשרה ראשונה לסייעות .

החידוש את כאן

- אחרים ובכולם בולטים ערכי

רבים

אעצור כאן ואזמין לעיון בנושאים ועוד אלו

לקדם עשייה חינוכית במיטבה , תהליכים

השותפויות , החיבורים ומכפלות כדי הכח

. העיר גאווה

והכל כדי לעשות לקידום ילדי

משמעותיים לפיתוח מקצועי העיר מורי של

.הזו

גדולה והכרת הזכות על תודה

ואם בגאווה עסקינן - ראו את עמוד המתאר את ביקור מנכ ל " משרד החינוך במרכז הפסג " . ה שלנו דברי הסיכום שלו מרגשים ומשמעותיים עבורי גם בחלוף החודשים . אנו משתפים אתכם במיקצתם .

תודות לכל שותפי התפקיד המשמעותיים שלנו ובעיקר לצוות הפסג " ה המקצועי , המסור והמחויב לעבודתו . איחולים לטוב , אילנית

" העוצמה שבאדוות " עולה כיתה ...

, השנה , ט" תשע החלה לפעול היוזמה

" העוצמה שבאדוות ."

, אנקונינה איריס

מירה

יזמיות :ה" הפסג

מהות היוזמה היא איתור אנשי חינוך בעלי / מומחיות כלים / חדשניים סיפורי הצלחה ייחודיים לשם יצירת הזדמנויות לשותפויות חינוכיות בקהילה החינוכית המקומית , תוך יצירת סינרגיה מקצועית והקמת מאגר כוחות ומומחיות . עירוני

, אלבז ופרידה לויטן נהנו אגף של מליווי

כוחות

הכשרה של ה" בפסג

ועברו פ"מו

מקומיים ומומחי .חוץ בהמשך איתרו אנשי חינוך מומחים בעיר וזימנו להם במה עירונית לשיתופיות .

אז מה חדש ? הפצנו קול קורא ושמחנו על " הרמת הכפפה " של אנשי החינוך שהעזו ... 10 מומחים מקומיים עברו , ראיון משותף שיח ותהליך הכשרה וליווי ב שנערך 1.4 העוצמה שבאדוות – לקראת בימת שיתוף עירונית שהתקיימה ב 12/5/19 אשדוד ה" בפסג ובה הוצגו מגוון מומחיות ומומחים את עשייתם החדשנית והמבורכת בשדה . החינוכי

השקת התוכנית העוצמה שבאדוות פתיחה

אנשי חינוך , שבאו

במפגש ההשקה השתתפו כ -60

, ללמוד וליצור תשתית לשיתופי

, לשמוע להתרשם ,

, פעולה הרשמים היו מצוינים :

." ליישום

" התכנים והכלים מאוד יעילים , פשוטים

o

. מצוינים ההרצאה של המתמטיקה בתלת מימד השאירה

כל" המפגשים יוצא ללא היו הכלל מן

o

והראתה דרך מיוחדת ללימוד וקירוב הלבבות ומקצוע שמהווה קושי וחסמים

עוד של טעם

" רגשית

מבחינה

" מעניין

"

o

" מפגש מעניין מאוד מכיל יוזמות מעניינות "... מאוד

o

." מאוד

" התרשמתי מכל המפגש היה מעשיר

o

" מעשיר

" מועיל מפרה " נהניתי יוזמה מכל

o

" רעיונות

ממש לקחתי המון

o

בכוונתנו ליצור אדוות של השפעה וחשיפה ע " י פרסום המומחיות ויצירת מפגשי אנשי עניין . כמו כן יצירת מאגר מומחים מקומי get teacher שיוזמנו להציג את מומחיותם במוסדות החינוך בעיר עפ " י דרישה . ואם אתם חושבים שאתם או עמית שלכם בעלי עשייה מקורית ויצירתית , או שפיתחתם תפיסות ייחודיות אתכם אנו מחפשים !

צרו קשר , ונצא יחדיו למסע מעצים .

כלים טכנולוגיים

כלים טכנולוגיים לשימוש הרחב בשבילכם ט'' תשע –

אנשי חינוך יקרים ! '' פסג מרכז

ה אשדוד שמח בפעילות המרחב לחדשנות טכנולוגית ! השקענו מאמצים רבים בפיתוח הרעיון , כתיבת התכנית ואיסוף חומרים . תוכלו להתעדכן ישר מהאתר על החידושים הטכנולוגיים , להתאים כלי מתוקשב למערך השיעור או לפעילות לימודית ולמצוא פתרונות מגניבים . , כמו כן במרחב שלנו תוכלו לקבל במה לשיתוף תוצרי למידה . הוראה /

כסיכום שנה נהדרת ומתוקשבת יצרנו עבורכם 6 ערכות כלים דיגיטליים לשימוש : יומי - יום

ערכת מדריכים כלי גוגל כאן

o

ערכת מדריכים ליצירת qr code כאן

o

o ערכת מדריכים ליצירת סיעור מוחין ומפות חשיבה כאן

o ערכת כלים להכנת משחקים לימודיים כאן

o פתרונות דיגיטליים ללמידה מרחוק כאן

Moodle כאן

ערכה למורי מורים " מתחברים -ל"

o

SAMR

לצורך בחינת הקיים ותכנון קידום השימוש בטכנולוגיה לשירות הפדגוגיה , בחרה מערכת החינוך באשדוד את מודל ט" רש SAMR רמות שילוב הטכנולוגיה כבסיס לבניית מחוון עירוני עבור , המורים המנהלים והמערכת . כולה המחוון

למידע נוסף

Innovate

Innovate אשדוד - פרויקט פיתוח אתרים לתועלת חברתית בהובלת נבחרות נוער באשדוד אירוע סיום תכנית אינובייט העירונית הפועלת זו השנה השלישית ברציפות , התקיים במרכז ה" הפסג - והשנה ההתרגשות והגאווה הרקיעו ! שחקים

- מורים ו 9 תלמידים בוגרים השתתפו בתכנית הייחודית לעיר אשדוד – innovate . אשדוד

55 תלמידים ,20

תכנית יזמות חינוכית הפועלת כחלק מתכנית עירונית ללמידה משמעותית בתחומי היזמות והחדשנות בחטיבות , הביניים ושמה לה למטרה לעודד בקרב משתתפיה יזמות טכנולוגית , מנהיגות צעירה ומעורבות . חברתית התכנית זו פועלת השנה השלישי ביוזמת מינהל החינוך בעיריית אשדוד ובשיתוף ה" פסג מרכז להכשרת , מורים עמותת תפוח וחברת WIX הישראלית .

בתכנית משתתפים 10 קבוצות תלמידים -מ 10 מקיפים , בעיר ובליווי 2 מורות מקיף מכל ותלמידים בוגרים המשמשים מנטורים לתלמידי . הקבוצה השנה ניתן דגש למעורבות תלמידי החינוך המיוחד כחלק מהצוותים ובהנגשת האתרים . כנדרש

Innovate

1.4 , במסגרתו הציגו

התכנית נחתמה השנה באירוע סיום חגיגי אשר התקיים במרכז הפסגה ביום -השני הצוותים את עבודתם בפני קהל אורחים ומכובדים בעמדות מעוצבות ובפיצ ( ים'

) קצרות והתקיים

הרצאות

טקס לבחירת המצטיינים לפי קטגוריות נבחרות : 1- כתיבת תוכן האתר 2- עיצוב ופונקציונאליות 3- תכניות לטווח ארוך 4- הנגשת האתר

תלמיד אחד בלט בעיקר לאורך כל , התכנית ונבחר כמצטיין התכנית - מקס גלוקובסקי , תלמיד מקיף א '.

5- הטרוגניות ועבודת צוות 6- מדד הנחיצות לקהילה 7- מקוריות 8- ׳ פיצ ופרזנטציה

הצגת האתרים שבנו

למידע נוסף ...

יום שיא

יום השיא העירוני התקיים זו השנה השלישית ברציפות . השנה הוא התקיים ',ג ביום .ט" תשע יום השיא התמקד בגיוון דרכי ההוראה והלמידה המשלבים טכנולוגיה לצרכי הוראה משמעותית . זה ביום הוצגו 29 דרכי הוראה המשלבות טכנולוגיה -ב 10 מושבים , שונים וכן התקיימה חשיפה לעשייה העירונית באודיטוריום מרכז .ה" הפסג הגיעו ליום השיא -ל מעל 500 , גננות מורים ומנהלי בתי , הספר ועוד -כ 100 מורים ותלמידים היו שותפים להצגות במושבים . 5.3 , ח"כ 'א באדר

מאיצי חדשנות

, מובילים העובדים יחד לקדם פדגוגי שינוי

צוות חדשנות - בית ספרי מורכב ממורות ומורים

, הספר

. ספרם הצוותים הם מנהיגות מקדמת חדשנות בבית

- בבית

וטכנולוגי משמעותי

. בעיר הקורס

, חדשניים טכנולוגיים ומעמיקים בחטיבות הביניים

מאיצים תהליכי למידה

, בעיר חשיפה לשיטות למידה

החדשנות מאפשר לצוותי החדשנות

המלווה צוותי של

. חדשניים

ורעיונות

חדשות מצוותי החדשנות עדכון תקופתי המכיל קצת מהנעשה בצוותי החדשנות בעיר ורעיונות . להכיר

אינפוגרפיקה של התהליך שכדאי

למידע נוסף ...

"

יוזמת ולמד צא"-ד"חמ

"

יוזמת ולמד צא"-ד"חמ

1X1-

הסיפור מתחיל שלנו . המובילה תפקיד שנועד להוביל אשכול לסייע בשיתוף , ידע בעשייה משמעותית , במה להעצמה , , דיוק וזיקוק הצלחות של ברמה עירונית מתוך הבנה עשיה שיש נהדרת ויש במה לחשיפה . בתפקיד

" שכתב

בתוך תפקיד ההובלה נחשפנו י"ע המפקחת דורית טננבוים למאמר בנושא :" אחד על אחד

אברהם ליפשיץ .

ר"ד הרב

ר הרב אברהם ליפשיץ

א מאמר אחד על אחד "דשל -

. ה שער ודף נלווה

למידע נוסף ...

ADHD לגלות את הברכה שבך

ADHD לגלות את הברכה שבך

. אשדוד

פרי פיתוח של שנתיים בליווי צמוד של מעוף – החממה ליזמות חינוכית בפסג ה "

אורית רוקח , עוסקת בתחום האימון במסגרות שונות תוך התמחות בהפרעת קשב . מלווה ילדים , , נוער סטודנטים ומבוגרים בתהליך שבו הם לומדים להפוך את ההפרעה לברכה באמצעות סדנאות מעשיות , שינוי הרגלים , לימוד פרקטיקות ומתודות המובילות להצלחה אישית וקבוצתית . במהלך השנתיים האחרונות פיתחתי ערכת קלפים מזמנת יצירת מרחב הקשבה חדש ומתן אפשרויות להתמודדות .

מטרת הערכה ליצור מרחב הקשבה חדש ופעיל בקרב ילדים עם הפרעות קשב ואנשי חינוך ,

: עוסקת ב

הערכה

מודעות - העלאת מודעות למאפיינים של הפרעת קשב .

זיהוי – דירוג עוצמת המאפיינים התואמים את התנהגות הילד .

שיח מאפשר - יצירת שיח מקבל , ללא שיפוטיות .

דרכי פעולה – מציאת דרכים מגוונות להתמודדות

המותאמות , לילד לאיש חינוך ולסביבה

מורשת והפיקוח על המוזיקה

פעולה ועשייה אגף בין

היא תולדה שיתוף של

תכנית " יום של שיר "

, הוראה והיא מציעה לבתי הספר היסודיים

במזכירות הפדגוגית לבין המנהל הפדגוגי ומנהל עובדי

התורם לאווירה נעימה ופתיחת יום משמעותית תוך הבניית נכס

הלימודים דבר - בשירה

לפתוח יום את

תרבותי משותף לכלל תלמידי בית . הספר  פתיחת היום המוצעת כוללת שיחה משותפת ושיח רגשי קצר . הטמעת התוכנית נעשית ידי על מדריכות מירה –ה" הפסג

אנקונינה ומרגלית : פלור

איתור צרכים מהשטח פותחו

, לרכזות מפגשי למידה לרכזי ובעקבות ס" ביה

, ספר הדרכה

ביקורים בבתי

שתי ערכות להטמעת השיח הרגשי מיטבי לשימוש ביה ס " 1- ערכת רגשות 2- ערכת ציטטות ומילים לפי ערכים .

" אריאל ונמשך ה" בפסג

למטמיעות התוכנית וצפייה "ד" בממ ס"בבי

ב 13.2.19 התקיים יום ארצי עיון

ך לבתי הספר היסודיים , תכנית אומנותית ובמקהלה

, עירוניים " התנ חידון

הנכחת התוכנית בטקסים

" מתוך שיר של יום ."

שיר בין ערביים דרך נוספת להטמעת התוכנית במפגשי למידה במסגרות ההשתלמויות . פתיחה של כל השתלמות בשיר מתוך התוכנית שיר של יום .

אשדוד

הרחבת הסמכה מתמטיקה פסגה -

במסגרת המאמצים לעמוד ביעדים התוכנית של החינוך להגדלת מספר תלמידי 5 יחידות במתמטיקה , פתח משרד החינוך מסלול להכשרת מורים להוראת מתמטיקה ברמת 5 יחידות . לתוכנית נבחרו מורים להם שאין הסמכה ללמד רמת חמש יחידות ובעזרת לימודים באוניברסיטה בפקולטה למתמטיקה , יקבלו הם הסמכה ' יבעד ללמד 5 יחידות . לימוד הלאומית משרד של

, אשדוד האוניברסיטה הפתוחה והפסג פועלים ה"

, בעיר מכללת

הפיקוח על המתמטיקה , מינהל החינוך

29 מורי ומורות העיר שנבחרו לתכנית ללמוד בעיר וליהנות ממעטפת תומכת

יחד כדי לאפשר –ל

, תגבורים כיבודים . ועוד

, אלטחן

ליווי מחנכת מזל – כיתה

הכוללת קורסים ,פ" האו של

אנו גאים ומברכים את הנבחרת על סיום שנה ראשונה בהצלחה

קהילת מורים למתמטיקה -ה מועדון 5

5 יחידות .

קהילת מורים למתמטיקה - של מורים

במרכז פסגה אשדוד מתקיימת חמישית שנה זו

למורים למתמטיקה שחיפשו מסגרת ללמוד דברים חדשים מחבריהם המורים

הקהילה בית לתת כדי קמה

, הבנה

5 ,ל"יח בהוראה מקדמת

מבתי הספר השונים בעיר ובכדי לתמוך במורים למתמטיקה -ה ברמת

יצירתיות , עניין והתמדה .

במועדון -ה 5 משתתפים -מ מורים 9 בתי ספר תיכוניים הלומדים , יחד משתפים זה זה את בהצלחות ודנים בבעיות . אותנטיות

, המורים הכוללת למידת עמיתים והעשרה

העצמת

, אקדמית תורמת להעלאת המוטיבציה מורים של

. מנהיגות

ותלמידים ולפיתוח

פעמיים בשנה מתקיים יום הדגמה באחד התיכוניים בהשתתפות כל הקהילה ומורי בית הספר המארח מעבירים שיעורי מתמטיקה וכל חברי הקהילה צופים בשיעורים ובסוף היום מתקיים דיון ונותנים משוב למורים . שלימדו הערך המוסף מימי ההדגמה . עצום הוא

ליזמות הרך בגיל

ההשראה הבנק –"

בנק"

ט" תשע 30/1/19

ההשראה גננות כנס -"

בנק" כנס

ותשע –ח"

מעוררי השראה שהתקיימו ז" תשע ל" בשנה

, השנה בעקבות כנסים שני

הכנס התקיים

. הגננת הרעיון לבנק ההשראה נבע מהצורך

. ליזמות עורר סקרנות רבה עבור

הזדמנויות הרך הגיל כנס

להיחשף ולהעמיק ביוזמות בהקשר לתפיסת הגן העתידי והלומד .בו

התקיים דיון בכיתה

לאחר הצגה כל

.הגן מחיי

ההשראה " הציגו 22 גננות נושאים של רב מגוון

בנק"ב

לידי ביטוי

, העתידי וכיצד באו הם

בעוגנים הפדגוגיים הגן של

בהנחיית הגננות המובילות , עסק אשר

: שהוצגה יזמות ויצרנות

ביוזמה

למידה במרחבי חיים

ביטוי אישי

קהילתיות

העתידי בתהליכי עבודתה . הגננת של

הדיון עורר חשיבה לגבי התפיסה והנכיח הגן מושגי את

מרגש לנושא השנתי

הגננות חיבור שיצר

כיתה היה סיפור עלייה אחת של אישי

רכיב נוסף בכל שהיה

הנלמד " אחדות בחברה הישראלית ". ולסיום קינחו הגננות המפגש את

שעסק בנושא העליות לארץ ישראל .

במשחק אינטראקטיבי קהות –

. חדשנית

חווית למידה

משחק משעשע יצר אשר

וניסיון מצטבר

ההשראה " בכסף מלא היה לא אומנם רב בידע מלא היה הוא . יותר רב היה ערכו אך

בנק"

. העתידי

כלשל השותפים ,לו והיווה מקור העשרה להרחבת אופקים לקראת השינוי התפיסתי הגן של

מבנה בנק ההשראה

לאחר חבלי לידה ארוכים נחנכה ופעלה בהצלחה תכנית כישורי חיים לסייעות גני הילדים – מחזור ראשון . רציונל התוכנית ליצור אחידה שפה בגן הילדים שגננת וסייעת ישתלמו באותו : נושא פיתוח רגשית שפה חברתית מיטבית בגן י"ע הילדים הדמויות המשמעותיות . שבגן

" חיים הינה תכנית התפתחותית אשר את מלווה

" תכנית כישורי

. בגרות התכנית

תלמידי מערכת החינוך בישראל , ועד מהגן

, החיובית מחזקת את כוחותיו

הפסיכולוגיה

מיישמת תפיסת את

, ללמוד ליצור

, הנפשית יכולתו

מקדמת את רווחתו

, הילד של

, מגוונות מסייעת לילד בפיתוח כישורים

ולהסתגל למציאויות

מטרת התוכנית לחזק את הכוחות והיכולות של הילדים לעבר התפתחותם בדמות " הבוגר הרצוי ."

אישור השתתפות סיעות בכישורי חיים

- מובילות אשדוד

מורות

מהלך השקפה הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות שינוי בתרבות הפיתוח המקצועי . מורים של ט" בתשע השתתפו במהלך השקפה 8 מחוזות , מובילים 620 בתי ספר בפריסה ארצית 1,500 מורים -ו מובילים 9,000 מורים בקהילות .

באשדוד פעלו 25 מורות מובילות שהובילו 110 מורות בקהילות , בעשרה בתי : ספר , אחדות , אמירים , אילנות , גוונים , היובל , ניר רימונים , ,ר"שז ושקד שילה . המהלך מתמקד בפיתוח תרבות מקצועית חדשה המושתתת על קהילות מורים לומדות המונחות ידי על מורים . מובילים

המורות המובילות תורמות לטיוב השיח , הפדגוגי לשיפור ההוראה והלמידה בכיתות ולשיתוף ציבור המורים בתובנות ובתוצרים . פדגוגיים את מהלך השקפה מורות מובילות במחוז דרום מנחים ומלווים החוקרים מהמעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בין , גוריון פותחו שם מתווי שיח המסייעים למפגשי הקהילות להוות מקום להתפתחות פדגוגי שיח , פורה חקר דרך הפרקטיקות , המורות של שיתוף בייצוגים מתוך כיתות הלימוד ופיתוח דרכי הוראה , חדשות מותאמות יותר לצרכים בית כל של . ספר מהלך השקפה במחוז דרום ייחודי בכך שהמורות המובילות משתייכות לקהילות מחוזיות ייחודיות לפי דיסציפלינות :. קהילת מתמטיקה . קהילת . שפה קהילת מוטיבציה .

מתכלל המהלך ומלווה מקרוב

להצלחת המהלך נבנתה מערכת ליווי הטמעה והדרכה . אשדוד ה" פסג מרכז

, הספר ובנוסף המורות המובילות עברו הכשרה כפולה השנה בדיסצפלינה בהנחיה

את הפעילות בבתי

. מקיפה

בהדרכה חודשית

הכרחית וכל מלווה ס"בי

מורות מובילות

מובילות בבאר וכנס שבע

, מרכזיים כנס מורות של מחוזי

השנה השתתפנו בשני כנסים

ועמד

ושיח שיתוף

בימות

כלל הכנס

ב שהתקיים 28/5/19 במרכז . אשדוד ה" פסג

אשדוד ולקהילותיהן

בסימן העצמה והוקרה למורות המובילות ולפועלן .

כנס מורות מובילות השקפה

בהקשר

: אתגר להקים ,פ"מו צוות

, השנה לקחו בתי הספר העל יסודיים באשדוד עצמם על

. חינוכיים

הבית ספרי והעירוני , ולפתח באופנים שונים ומגוונים מוצרים

למידע נוסף ...

פיתוח מקצועי צוות הפסג ה"

– חדשנות

השתלמות - צוות מרחבי

עיצוב מרחבי למידה מגוונים חדשניים בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד

. מאור ענת

בשנה האחרונה צוות פסגה אשדוד עבר פיתוח מקצועי בנושא מרחבי חדשנות הגברת עם

למדנו :על  המקורות מהם צמחו מרחבי עבודה משותפים ,  העקרונות העסקיים והקהילתיים עליהם מבוססים מרחבים , אלה  חיבורם לחינוך ולמרחבי העבודה והלמידה במרכז פסגה . אשדוד  חשיפה למרחבים קיימים בארץ  למידה ממודלים חדשניים . בעולם תהליך למידה המשליך על המשך

העובדים

, תיכנון פיתוח ועיצוב סביבות העבודה הצוותים של

. בפסגה

והלומדים

. חדשניות התהליך

לתפיסות פדגוגיות

עיצוב סביבות העבודה מתחבר למערך הארגוני המרכז של

, הצוות התאמת הצרכים למרחבים

הצרכים המשתנים חברות של

, הצוות בירור תוך

הוא בשיתוף

לייצר עם סביבה

ויחד זאת עם

, משאבים למקסם הקיים את

לאגם

הפיזיים הקיימים רצון מתוך –

השראה וברוח החדשנות .

, עתיד לייעוד

תהליך העיצוב הוא בהלימה לפדגוגיה מוטת

,שלו החיבור לרשות ולפיקוח

, המרכז הצביון הייחודי

החינוכית .

ובעיקר לצרכים הנגזרים המערכת של

דוגמאות של עיצובים

מורי מורים

בתחום הפדגוגיה והובלת מורים

מומחים מובילים אשר החנית חוד את מהווים

מורי המורים קבוצת הם

, מקצועי למידה והעצמה במרכז .. אשדוד ה" פסג

בבתי הספר לפיתוח

ומדריכים מדופלמים ומנוסים אשר עברו הכשרה ייחודית להוראת קורסים

מורי המורים מורים הם

. מקצועי

בחדרי המורים בבתי הספר ובקורסי פיתוח

" אנו בפסג ה רואים במורי המורים את שליחי ההוראה למידה הערכה , אשר בלהט לִבם יכשירו את המורים לפדגוגיה איכותית ומשמעותית בעבודתם בבתי הספר בתחומים השונים . מורי מורים

מערך ליווי של מורי המורים בוצע בשלושה מעגלים : צוות הפסגה מלווה את מורי המורים בשלושה מעגלים מרכזיים :

למידע נוסף

פיתוח קהילה לומדת -

" כאשר משמעות חדשנות והצורך משתלבים יחדיו "

בנינו מספרים על סדרת סדנאות ודיונים , שעסקו במגוון סוגיות מקצועיות שמעסיקות אתכם . וקיימנו מערך חשיפה והטמעה לשימוש בתיק תכניות לימודים . אז מה היה לנו ?

מפגשי דיון בנושאים הבאים :

• מהי סביבת moodle

• מטלת הסיכום באמצעות

• בניית סילבוס מיטבי

המשמעותית ?

הערכה חלופית ומגוונת

פיתוח קהילה לומדת - מפגשי סדנאות

מפגשי סדנאות חווייתיים :

להנחות ביצירתיות - העשרת ארגז הכלים להנחיה יצירתית וחווייתית

נוסחה להצלחה - ניצול מרחב חדשני ללמידה כתשתית לפיתוח יצירתיות ולמידה

משמעותית

תכניות לימודים :

מערך חשיפה והיכרות תיק עם

הוא מאפשר

הלימודים בכל , הגיל שכבות

מקוון המרכז תכניות את

תיק תכניות לימודים כלי הינו

מיומנויות

קשרים ובדגש , ידע על

, מירבית יצירת תוך

לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות

וערכים .

ההוראה בארץ ייחשפו , יכירו וישתמשו

ביקש לוודא עובדי שכל

השנה משרד החינוך

רואים במורי המורים ערוץ נוסף להעמקת החשיפה

בתיק תכניות לימודים . אשדוד ה" בפסג אנו

. בכלי בנוסף מידע אודות

, חשיפה ליווי ותמיכה להטמעה ושימוש

, ולכן יצרנו מעגלי

והשימוש בכלי

הכלי נאסף למודלים של ההשתלמויות .

דצמבר הוקדש לנושא

עלון חודש של מקוון

פיתוח קהילה לומדת - אתר מורי מורים

השנה התחדשנו באתר למורי מורים , אשר נגיש לשימוש מורי מורים לצד עלונים מקוונים וסיכומים של סדנאות ודיונים מגוון חומרים והפניות למקורות רלוונטיים בנושאים הבאים :

● מודל למורי מורים ● הערכת משתלמים ● שיעורים וירטואליים ● שיר של יום ● חומרי הוראה ולמידה ● ועוד ...

אנו מזמינים אתכם לעשות שימוש פעיל בחומרים אלו , נשמח אם תשתפו אותנו ברצונות ,

, הצעות רעיונות לשימור ולשיפור .

אתר מורי מורים

בשלהי חודש דצמבר ביקר מנכ " ל משרד החינוך , מר שמואל , אבואב במרכז פסג " ה אשדוד . " המנכ ל בא לעמוד מקרוב על התנהלות מרכז " פסג ה גדול ועל עשייתו והשפעתו במרחב . המקומי " את המנכ ל ליוו סמנכ מינהל ל " עובדי הוראה מר - ' גב עינת רם והנהלת פיתוח מקצועי במחוז בראשות מר זאב אלדר . בביקור סייר המנכ ל " במרכז וישב שעה ארוכה והאזין לסקירת הנעשה , " עיין בדו חות ובנתונים שהוצגו בפניו , שאל שאלות למכביר והתייחס למעגלי עשייה רבים הנוגעים רובם ככולם לפיתוח המקצועי של . המורים , אייל רם הנהלת אגף א ' לפיתוח מקצועי בראשות

: הבאים

הדברים

, כללו את , היתר בין

דברי הסיכום

של שאיפה

בו שיש מקום

ההזדמנות המיוחדת להתארח של רק לא זה.פה

להודות על לך

רוצה אני “

העיצוב . המקום של הפיזי

עם אחד

בקנה שעולה

תוכן

גםפה

יש מיוחד

אסתטיקה ועיצוב מאוד

. שתביא

פדגוגית

תבונה השפעה של מכוונת

בה חשיבה מקדימה גם אבל

יש פינה כל

. חשיבה פה

מעוצב מאוד יש אבל – מיוחד

, אסתטי יפה הכל

באם רואים הכל

יש פה התחדשות מאוד מעניינת . הפסגות של יש יוזמה פה

עצמאיים .

מאוד גדולה מעבר לשגרה ולכן מתפתחים כלים פה

. קפדנית

הספר בצורה מאוד

לחבוק בבתי שקורה מה כל את

מאוד מרשימה יכולת של

יש ראיה פה

להעמיק .

20 אפשר ס" בתי

פה שיש שבגלל

, בוטיק ה" פסג לא זו

, השפעה פוטנציאל השפעה

עומק מאוד יסודית ולכן ישפהה" לפסג

ויש ראיית פה

יש גדולה ה" פסג פה

מאוד . גדול מאוד

, מיקוד פיתוח ושיפור לפי מפת דרכים

אכסניה שמכוונת

אכסניה שבאים בשעריה גם אלא

רק לא זו

. מנוטרת

שבאים לקנות

את סופר לא זה, הסחורה

לא זה שבאים ואומרים לספק טוב הכי אני אז–) צריך מה(לי

מפה ולכוון . צריך מה

אולפנא לקרוא שיודע

מוצרים בית גם אלא

יותר .לך מתאים

זה–זהאת תיקח

בא אדם לסופר , זהאת תיקח אל–לו אומרים

. מיוחד

ולכן זה משהו מאוד

מאוד מיוחדים

כלים ) הוצגו

מאוד (– מעניין

זה, לשבח

מאוד

רוצה אני

. אותן יישר ".כח

להבין

תובנות בעבר לי הזדמן שלא

ואני יוצא כמה עם מפה

יכולנו להמשיך ולהוסיף תמונות ועדויות על ביקורים משמעותיים , , כנסים ימי שיא ומפגשי , פורומים מועצות , מנהלים מסגרות למידה משמעותיות אז אך נדרשים היינו לחוברת . ארוכה

מגמות לעתיד וסיכום

ומשמעותית ,

אנו מסתפקים בכך שהעשייה רבה שלנו

, ענפה

אינטנסיבית וחולשת על תחומי עשייה חינוכית

לעמוד מאחורי התפיסה

ידינו שלאל

עושים ככל

- שלנו

החינוכית

, איכותית

, חינוכית עשייה פדגוגית

קידום מנהיגות

תוך מקצועיות ושירותיות , קידום יזמות והבאת רוח החדשנות .

בשנה הבאה לצד כל העשייה הרחבה השוטפת נעסוק בקידום השקפה - מורות מובילות , הוראה חדשנית מותאמת בחט ,ב" ו נחדש עם מנעד רחב של מסגרות למידה שיתנו מענה למגמה החדשה של הכלה והשתלבות , נקדם גיוון במתודות , למידה וננסה להצמיח עתודת מנהיגות לחינוך הלשוני - קול קורא יצא כבר השבוע .

? איחלנו נמשיך ונאחל זאת

כבר טוב קיץ

. ועוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker