מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

Innovate

1.4 , במסגרתו הציגו

התכנית נחתמה השנה באירוע סיום חגיגי אשר התקיים במרכז הפסגה ביום -השני הצוותים את עבודתם בפני קהל אורחים ומכובדים בעמדות מעוצבות ובפיצ ( ים'

) קצרות והתקיים

הרצאות

טקס לבחירת המצטיינים לפי קטגוריות נבחרות : 1- כתיבת תוכן האתר 2- עיצוב ופונקציונאליות 3- תכניות לטווח ארוך 4- הנגשת האתר

תלמיד אחד בלט בעיקר לאורך כל , התכנית ונבחר כמצטיין התכנית - מקס גלוקובסקי , תלמיד מקיף א '.

5- הטרוגניות ועבודת צוות 6- מדד הנחיצות לקהילה 7- מקוריות 8- ׳ פיצ ופרזנטציה

הצגת האתרים שבנו

למידע נוסף ...

Made with FlippingBook - Online magazine maker