מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

יום שיא

יום השיא העירוני התקיים זו השנה השלישית ברציפות . השנה הוא התקיים ',ג ביום .ט" תשע יום השיא התמקד בגיוון דרכי ההוראה והלמידה המשלבים טכנולוגיה לצרכי הוראה משמעותית . זה ביום הוצגו 29 דרכי הוראה המשלבות טכנולוגיה -ב 10 מושבים , שונים וכן התקיימה חשיפה לעשייה העירונית באודיטוריום מרכז .ה" הפסג הגיעו ליום השיא -ל מעל 500 , גננות מורים ומנהלי בתי , הספר ועוד -כ 100 מורים ותלמידים היו שותפים להצגות במושבים . 5.3 , ח"כ 'א באדר

Made with FlippingBook - Online magazine maker