מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

מאיצי חדשנות

, מובילים העובדים יחד לקדם פדגוגי שינוי

צוות חדשנות - בית ספרי מורכב ממורות ומורים

, הספר

. ספרם הצוותים הם מנהיגות מקדמת חדשנות בבית

- בבית

וטכנולוגי משמעותי

. בעיר הקורס

, חדשניים טכנולוגיים ומעמיקים בחטיבות הביניים

מאיצים תהליכי למידה

, בעיר חשיפה לשיטות למידה

החדשנות מאפשר לצוותי החדשנות

המלווה צוותי של

. חדשניים

ורעיונות

חדשות מצוותי החדשנות עדכון תקופתי המכיל קצת מהנעשה בצוותי החדשנות בעיר ורעיונות . להכיר

אינפוגרפיקה של התהליך שכדאי

למידע נוסף ...

Made with FlippingBook - Online magazine maker