מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

"

יוזמת ולמד צא"-ד"חמ

"

יוזמת ולמד צא"-ד"חמ

1X1-

הסיפור מתחיל שלנו . המובילה תפקיד שנועד להוביל אשכול לסייע בשיתוף , ידע בעשייה משמעותית , במה להעצמה , , דיוק וזיקוק הצלחות של ברמה עירונית מתוך הבנה עשיה שיש נהדרת ויש במה לחשיפה . בתפקיד

" שכתב

בתוך תפקיד ההובלה נחשפנו י"ע המפקחת דורית טננבוים למאמר בנושא :" אחד על אחד

אברהם ליפשיץ .

ר"ד הרב

ר הרב אברהם ליפשיץ

א מאמר אחד על אחד "דשל -

. ה שער ודף נלווה

למידע נוסף ...

Made with FlippingBook - Online magazine maker