מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

מורשת והפיקוח על המוזיקה

פעולה ועשייה אגף בין

היא תולדה שיתוף של

תכנית " יום של שיר "

, הוראה והיא מציעה לבתי הספר היסודיים

במזכירות הפדגוגית לבין המנהל הפדגוגי ומנהל עובדי

התורם לאווירה נעימה ופתיחת יום משמעותית תוך הבניית נכס

הלימודים דבר - בשירה

לפתוח יום את

תרבותי משותף לכלל תלמידי בית . הספר  פתיחת היום המוצעת כוללת שיחה משותפת ושיח רגשי קצר . הטמעת התוכנית נעשית ידי על מדריכות מירה –ה" הפסג

אנקונינה ומרגלית : פלור

איתור צרכים מהשטח פותחו

, לרכזות מפגשי למידה לרכזי ובעקבות ס" ביה

, ספר הדרכה

ביקורים בבתי

שתי ערכות להטמעת השיח הרגשי מיטבי לשימוש ביה ס " 1- ערכת רגשות 2- ערכת ציטטות ומילים לפי ערכים .

" אריאל ונמשך ה" בפסג

למטמיעות התוכנית וצפייה "ד" בממ ס"בבי

ב 13.2.19 התקיים יום ארצי עיון

ך לבתי הספר היסודיים , תכנית אומנותית ובמקהלה

, עירוניים " התנ חידון

הנכחת התוכנית בטקסים

" מתוך שיר של יום ."

שיר בין ערביים דרך נוספת להטמעת התוכנית במפגשי למידה במסגרות ההשתלמויות . פתיחה של כל השתלמות בשיר מתוך התוכנית שיר של יום .

Made with FlippingBook - Online magazine maker