מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

אשדוד

הרחבת הסמכה מתמטיקה פסגה -

במסגרת המאמצים לעמוד ביעדים התוכנית של החינוך להגדלת מספר תלמידי 5 יחידות במתמטיקה , פתח משרד החינוך מסלול להכשרת מורים להוראת מתמטיקה ברמת 5 יחידות . לתוכנית נבחרו מורים להם שאין הסמכה ללמד רמת חמש יחידות ובעזרת לימודים באוניברסיטה בפקולטה למתמטיקה , יקבלו הם הסמכה ' יבעד ללמד 5 יחידות . לימוד הלאומית משרד של

, אשדוד האוניברסיטה הפתוחה והפסג פועלים ה"

, בעיר מכללת

הפיקוח על המתמטיקה , מינהל החינוך

29 מורי ומורות העיר שנבחרו לתכנית ללמוד בעיר וליהנות ממעטפת תומכת

יחד כדי לאפשר –ל

, תגבורים כיבודים . ועוד

, אלטחן

ליווי מחנכת מזל – כיתה

הכוללת קורסים ,פ" האו של

אנו גאים ומברכים את הנבחרת על סיום שנה ראשונה בהצלחה

Made with FlippingBook - Online magazine maker