מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

קהילת מורים למתמטיקה -ה מועדון 5

5 יחידות .

קהילת מורים למתמטיקה - של מורים

במרכז פסגה אשדוד מתקיימת חמישית שנה זו

למורים למתמטיקה שחיפשו מסגרת ללמוד דברים חדשים מחבריהם המורים

הקהילה בית לתת כדי קמה

, הבנה

5 ,ל"יח בהוראה מקדמת

מבתי הספר השונים בעיר ובכדי לתמוך במורים למתמטיקה -ה ברמת

יצירתיות , עניין והתמדה .

במועדון -ה 5 משתתפים -מ מורים 9 בתי ספר תיכוניים הלומדים , יחד משתפים זה זה את בהצלחות ודנים בבעיות . אותנטיות

, המורים הכוללת למידת עמיתים והעשרה

העצמת

, אקדמית תורמת להעלאת המוטיבציה מורים של

. מנהיגות

ותלמידים ולפיתוח

פעמיים בשנה מתקיים יום הדגמה באחד התיכוניים בהשתתפות כל הקהילה ומורי בית הספר המארח מעבירים שיעורי מתמטיקה וכל חברי הקהילה צופים בשיעורים ובסוף היום מתקיים דיון ונותנים משוב למורים . שלימדו הערך המוסף מימי ההדגמה . עצום הוא

Made with FlippingBook - Online magazine maker