מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

ליזמות הרך בגיל

ההשראה הבנק –"

בנק"

ט" תשע 30/1/19

ההשראה גננות כנס -"

בנק" כנס

ותשע –ח"

מעוררי השראה שהתקיימו ז" תשע ל" בשנה

, השנה בעקבות כנסים שני

הכנס התקיים

. הגננת הרעיון לבנק ההשראה נבע מהצורך

. ליזמות עורר סקרנות רבה עבור

הזדמנויות הרך הגיל כנס

להיחשף ולהעמיק ביוזמות בהקשר לתפיסת הגן העתידי והלומד .בו

התקיים דיון בכיתה

לאחר הצגה כל

.הגן מחיי

ההשראה " הציגו 22 גננות נושאים של רב מגוון

בנק"ב

לידי ביטוי

, העתידי וכיצד באו הם

בעוגנים הפדגוגיים הגן של

בהנחיית הגננות המובילות , עסק אשר

: שהוצגה יזמות ויצרנות

ביוזמה

למידה במרחבי חיים

ביטוי אישי

קהילתיות

Made with FlippingBook - Online magazine maker