מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

דבר המנהלת

העוצמה שבאדוות

חדשנות טכנולוגית

- מעוף החממה ליזמות חינוכית

שיר של יום מתמטיקה והרחבת הסמכה בנק השראה – קדם יסודי הכשרת סייעות - כישורי חיים מורות מובילות - השקפה –פ " צוות מו על יסודי LLL - לומדים ומתפתחים ביקור המנכ ל" מגמות לעתיד וסיכום

Made with FlippingBook - Online magazine maker