מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

לאחר חבלי לידה ארוכים נחנכה ופעלה בהצלחה תכנית כישורי חיים לסייעות גני הילדים – מחזור ראשון . רציונל התוכנית ליצור אחידה שפה בגן הילדים שגננת וסייעת ישתלמו באותו : נושא פיתוח רגשית שפה חברתית מיטבית בגן י"ע הילדים הדמויות המשמעותיות . שבגן

" חיים הינה תכנית התפתחותית אשר את מלווה

" תכנית כישורי

. בגרות התכנית

תלמידי מערכת החינוך בישראל , ועד מהגן

, החיובית מחזקת את כוחותיו

הפסיכולוגיה

מיישמת תפיסת את

, ללמוד ליצור

, הנפשית יכולתו

מקדמת את רווחתו

, הילד של

, מגוונות מסייעת לילד בפיתוח כישורים

ולהסתגל למציאויות

מטרת התוכנית לחזק את הכוחות והיכולות של הילדים לעבר התפתחותם בדמות " הבוגר הרצוי ."

אישור השתתפות סיעות בכישורי חיים

Made with FlippingBook - Online magazine maker