מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

- מובילות אשדוד

מורות

מהלך השקפה הוא מהלך ארצי מקיף לשיפור איכויות ההוראה והלמידה באמצעות שינוי בתרבות הפיתוח המקצועי . מורים של ט" בתשע השתתפו במהלך השקפה 8 מחוזות , מובילים 620 בתי ספר בפריסה ארצית 1,500 מורים -ו מובילים 9,000 מורים בקהילות .

באשדוד פעלו 25 מורות מובילות שהובילו 110 מורות בקהילות , בעשרה בתי : ספר , אחדות , אמירים , אילנות , גוונים , היובל , ניר רימונים , ,ר"שז ושקד שילה . המהלך מתמקד בפיתוח תרבות מקצועית חדשה המושתתת על קהילות מורים לומדות המונחות ידי על מורים . מובילים

Made with FlippingBook - Online magazine maker