מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

המורות המובילות תורמות לטיוב השיח , הפדגוגי לשיפור ההוראה והלמידה בכיתות ולשיתוף ציבור המורים בתובנות ובתוצרים . פדגוגיים את מהלך השקפה מורות מובילות במחוז דרום מנחים ומלווים החוקרים מהמעבדה לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בין , גוריון פותחו שם מתווי שיח המסייעים למפגשי הקהילות להוות מקום להתפתחות פדגוגי שיח , פורה חקר דרך הפרקטיקות , המורות של שיתוף בייצוגים מתוך כיתות הלימוד ופיתוח דרכי הוראה , חדשות מותאמות יותר לצרכים בית כל של . ספר מהלך השקפה במחוז דרום ייחודי בכך שהמורות המובילות משתייכות לקהילות מחוזיות ייחודיות לפי דיסציפלינות :. קהילת מתמטיקה . קהילת . שפה קהילת מוטיבציה .

Made with FlippingBook - Online magazine maker