מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

מתכלל המהלך ומלווה מקרוב

להצלחת המהלך נבנתה מערכת ליווי הטמעה והדרכה . אשדוד ה" פסג מרכז

, הספר ובנוסף המורות המובילות עברו הכשרה כפולה השנה בדיסצפלינה בהנחיה

את הפעילות בבתי

. מקיפה

בהדרכה חודשית

הכרחית וכל מלווה ס"בי

מורות מובילות

מובילות בבאר וכנס שבע

, מרכזיים כנס מורות של מחוזי

השנה השתתפנו בשני כנסים

ועמד

ושיח שיתוף

בימות

כלל הכנס

ב שהתקיים 28/5/19 במרכז . אשדוד ה" פסג

אשדוד ולקהילותיהן

בסימן העצמה והוקרה למורות המובילות ולפועלן .

כנס מורות מובילות השקפה

Made with FlippingBook - Online magazine maker