מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

בהקשר

: אתגר להקים ,פ"מו צוות

, השנה לקחו בתי הספר העל יסודיים באשדוד עצמם על

. חינוכיים

הבית ספרי והעירוני , ולפתח באופנים שונים ומגוונים מוצרים

למידע נוסף ...

Made with FlippingBook - Online magazine maker