מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

פיתוח מקצועי צוות הפסג ה"

– חדשנות

השתלמות - צוות מרחבי

עיצוב מרחבי למידה מגוונים חדשניים בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד

. מאור ענת

בשנה האחרונה צוות פסגה אשדוד עבר פיתוח מקצועי בנושא מרחבי חדשנות הגברת עם

למדנו :על  המקורות מהם צמחו מרחבי עבודה משותפים ,  העקרונות העסקיים והקהילתיים עליהם מבוססים מרחבים , אלה  חיבורם לחינוך ולמרחבי העבודה והלמידה במרכז פסגה . אשדוד  חשיפה למרחבים קיימים בארץ  למידה ממודלים חדשניים . בעולם תהליך למידה המשליך על המשך

העובדים

, תיכנון פיתוח ועיצוב סביבות העבודה הצוותים של

. בפסגה

והלומדים

. חדשניות התהליך

לתפיסות פדגוגיות

עיצוב סביבות העבודה מתחבר למערך הארגוני המרכז של

, הצוות התאמת הצרכים למרחבים

הצרכים המשתנים חברות של

, הצוות בירור תוך

הוא בשיתוף

לייצר עם סביבה

ויחד זאת עם

, משאבים למקסם הקיים את

לאגם

הפיזיים הקיימים רצון מתוך –

השראה וברוח החדשנות .

, עתיד לייעוד

תהליך העיצוב הוא בהלימה לפדגוגיה מוטת

,שלו החיבור לרשות ולפיקוח

, המרכז הצביון הייחודי

החינוכית .

ובעיקר לצרכים הנגזרים המערכת של

דוגמאות של עיצובים

Made with FlippingBook - Online magazine maker