מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

פיתוח קהילה לומדת -

" כאשר משמעות חדשנות והצורך משתלבים יחדיו "

בנינו מספרים על סדרת סדנאות ודיונים , שעסקו במגוון סוגיות מקצועיות שמעסיקות אתכם . וקיימנו מערך חשיפה והטמעה לשימוש בתיק תכניות לימודים . אז מה היה לנו ?

מפגשי דיון בנושאים הבאים :

• מהי סביבת moodle

• מטלת הסיכום באמצעות

• בניית סילבוס מיטבי

המשמעותית ?

הערכה חלופית ומגוונת

Made with FlippingBook - Online magazine maker