מגזין מקוון פסג"ה אשדוד - תשע"ט - 2018-2019

פיתוח קהילה לומדת - מפגשי סדנאות

מפגשי סדנאות חווייתיים :

להנחות ביצירתיות - העשרת ארגז הכלים להנחיה יצירתית וחווייתית

נוסחה להצלחה - ניצול מרחב חדשני ללמידה כתשתית לפיתוח יצירתיות ולמידה

משמעותית

תכניות לימודים :

מערך חשיפה והיכרות תיק עם

הוא מאפשר

הלימודים בכל , הגיל שכבות

מקוון המרכז תכניות את

תיק תכניות לימודים כלי הינו

מיומנויות

קשרים ובדגש , ידע על

, מירבית יצירת תוך

לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות

וערכים .

ההוראה בארץ ייחשפו , יכירו וישתמשו

ביקש לוודא עובדי שכל

השנה משרד החינוך

רואים במורי המורים ערוץ נוסף להעמקת החשיפה

בתיק תכניות לימודים . אשדוד ה" בפסג אנו

. בכלי בנוסף מידע אודות

, חשיפה ליווי ותמיכה להטמעה ושימוש

, ולכן יצרנו מעגלי

והשימוש בכלי

הכלי נאסף למודלים של ההשתלמויות .

דצמבר הוקדש לנושא

עלון חודש של מקוון

Made with FlippingBook - Online magazine maker